Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Latvju dainas
Atrasto rezultātu skaits: 46

Latvju dainas Kultūras kanons
"Latvju dainas" ir nosaukums, kādu Krišjānis Barons deva pirmajam pilnīgajam latviešu tautasdziesmu izdevumam, kas viņa kārtojumā iznāca 1894. - 1915. gadā. Laika gaitā šis savulaik strīdīgais nosaukums (vārds "dainas" patapināts no lietuviešu valodas) izvērties par ietilpīgu ... Dainu ... dainās ...

Latvju dainas Enciklopēdiskā vārdnīca
– kanonizēts latviešu tautasdziesmu ( dainu ) apkopojums. Sakārtojis K.Barons (1 –6, 1894–1915), apkopojis 217 996 tautasdziesmu tekstus. K.Barons ...

Nerātnās dainas Dzejas vārdnīca
... Petrogradā K.Barona savākto Latvju dainu 6. sēj. ar nerātnajām dziesmām, mīklām, sakāmvārdiem un parunām tika iespiests Ķeizariskās Zinību akadēmijas spiestuvē. Otrais iespiedums iznāca 1922.g. Rīgā Valtera un Rapas apgādā, trešais - faksimiliespiedums 1994.g. līdz ar pārējiem ... sējumiem ...

Daina Dzejas vārdnīca
... Barona latv. t.dz. 1.sēj. izd. ( Latvju dainas, 1894). Vārdu ‘daina’ krāj. nos. ieteica izdevējs H.Visendorfs. Kādu laiku eksistēja divi paralēlvarianti ‘daina’ un ‘daiņa’. - K.Barons piekrita J.Lautenbaha un J.Sandera ieteiktajam variantam bez mīkstā ‘n’, bet valodn.... . J.Dravnieks, vēlāk ...

daina Enciklopēdiskā vārdnīca
... Barona latviešu tautasdziesmu 1. sējuma izdošanas ( Latvju dainas , 1894). Vārdu daina ieteica izdevējs H.Visendorfs. Sākumā ... paralēli pastāvēja ...

Sirmā Daina Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dzejoļus sākotnēji publicējusi ar Dainas Lustes vārdu. Līdz 1981. gadam tie parādās izdevumos Karogs, Literatūra un Māksla, Draugs un Padomju Students . Seko vairākus gadus ilga pauze, bet 2012 iznāk pirmais dzejoļu krājums ... Kailsals (Latvijas ...

Visendorfs Henrijs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... folklorists, leģendārs latviešu izcelsmes bagātnieks. Latvju dainu pirmais izdevējs. Mācījies vācu skolās Rīgā un Pēterpilī. Parīzē dzīvoja neprecējies viņa mātes brālis bagātnieks Henrijs Visendorfs ( Wissendorff ), kurš uzaicināja I. Ķipartu pie sevis, adoptēja, dodot ... savu vārdu un nodrošināja ...

Pārskats par Latvijas kultūru Vēstures enciklopēdija
... Dainas ... dziesmu izdevums ir Krišjāņa Barona sakārtotās Latvju dainas (I -VI, 1894-1915), kur apkopoti 217 996 tautas dziesmu teksti. K. Barons tautas dziesmas sagrupējis pēc cilvēka mūža rituma (bērnība- precību laiks- mūža nogale). Lai atvieglotu darbu, K. Barons pasūtīja ... skapi ar atvilktnēm ...

Barons Krišjānis Vēstures enciklopēdija
... folkloristikā ir akadēmiskais tautasdziesmu krājums "Latvju dainas" (1-6, 1894-1915) ar 217 996 dziesmām un plašu ievadu (darbs veidots kā vienota sistēma, kuras pamatā ir cilvēka mūža ritējums, viņa darbs, sadzīves attiecības), un "Latvju dainu izlase" (1-4, 1920-1923). Miris 1923.8.III Rīgā, apbedīts ...

Latviešu valodas vārdnīca, Kārlis Mīlenbahs Kultūras kanons
... saīsinājums LD rakstos aizslēpj K. Barona sastādītos "Latvju Dainu" sešus sējumus (1894-1915), kuru nozīmi latviešu kultūrā nav iespējams pārvērtēt, tā saīsinājums ME norāda uz Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna sastādīto "Latviešu valodas vārdnīcu" (1923-1932). Abi ... šie izdevumi ir lielākie ...

Barons Krišjānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... plašāko latviešu klasisko tautasdziesmu krājumu Latvju dainas (1-6, 1894–1915). Sarakstījis pirmo plašāko Baltijas ģeogrāfijas grāmatu ( Mūsu tēvzemes aprakstīšana, 1859). Sastādījis ...

Mārtuža Eva Bibliotēku un skolu mape
... Dainas ... Pasaules atmiņas dārgums — latvju dainas : [par Latvijas Universitātes Lit., folkloras un mākslas inst. Latviešu folkloras krātuvi : sakarā ar iekļaušanu UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta arhīva vad. Māra Vīksna // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr ...

Tautas dzeja Dzejas vārdnīca
... daina ... ir K.Barona sakārtotās Latvju dainas (I - VI, 1894 - 1915), kur apkopotas 217 996 t.dz. teksti. K.Barons izvēlējies t.dz. sagrupēšanu pēc cilvēka mūža rituma (bērnība - precību laiks - mūža nogale). Tādā veidā gan ārpus paliek liela daļa citas tematikas dziesmu,... latvjiem ir raibs ...

Vīķe-Freiberga Vaira Vēstures enciklopēdija
... dainas ... Ābeles piemiņas balvu, par latvju dainu pētīšanu un popularizēšanu - PBLA Kultūras fonda goda balvu (1989) un LZA lielo medaļu (1997). Latvijas Rakstnieku savienibas biedre (2004). Pārvalda latviešu, franču, angļu, vācu un spāņu valodu. Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece (1995). Studenšu ...

Varianti Dzejas vārdnīca
... 2) Tautas dzejā, kārtojot iespiešanai Latvju dainas , Kr.Barons nosacīti nodalīja pamatdziesmas no v., kam bija jāatvieglo satura un formas ziņā radniecīgu tekstu kopas uztveršana. “Jau Gustavs Bergmanis bija vērsis uzmanību, ka viena un tā pati daina variē. Barons ir gājis ... tālāk. Lielajā materiālu ...