Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 138

Skalbe Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbem ... Skalbe ... žurnāla Piesaulē redaktors Artūrs Bērziņš par K. Skalbi: Otra tik smalkjūtīga, jaunradoša redaktora latviešiem nav bijis. Skalbe vienmēr nāca ar ierosinājumiem, jaunām idejām, ko pavadīja dziļa sirsnība un garīgs atbalsts autoram. Dzejnieks tik mīļi ... Skalbes ... smalkjūtīgās ...

Skalbe Ede Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbes ... Skalbe ... Pateicoties mātes atbalstam, K. Skalbe varēja beigt draudzes skolu. E. Skalbei piemitusi tēlaina izdoma, stāstīšanas tieksme, dzīves prieks, daudzpusīga jūtu pasaule, labsirdība, saticība un mīlestība, izpalīdzīgums, bezbēdība un dzīvotprieks – īpašības, kas pārmantotas ...

Skalbe Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... – 1888 Incēnos ar sirds kaiti) – kalējs. K. Skalbes tēvs. Bijis reliģiozs, interesējies par garīgām lietām, aizrautīgs lasītājs. K. Skalbe raksta: Reiz – bēglis būdams, izdzīts no dzimtenes, es stāvēju Norvēģijas ...

Skalbe Lizete Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1910 salaulājās ar K. Skalbi Rīgā, Svētā Jāņa baznīcā. 1905 pirmais L. Skalbes tulkojums – G. Merķeļa Vanems Imanta . 1915–16 Valkā strādājusi laikrakstā Līdums , 1916–18 Valkas bēgļu apgādāšanas birojā, 1919–20 Latvijas Preses birojā, 1920–21 telegrāfa aģentūrā ... Leta . 1944 ...

Skalbe Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... gada revolucionārs. K. Skalbes vecākais brālis. Ar amatu nodarbojies maz. Mīlējis makšķerēt, zvejot, medīt. Sapņotājs un romantiķis, bez latviešiem ... parastās zemes mīlestības ...

Skalbe Lizete Personu rādītāji
... pārapbedīta Vecpiebalgas Saulrietos), tulkotāja. ... Kārļa Skalbes dzīvesbiedre ...

Skalbe Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1879–1945) – dzejnieks. No 1944 emigrējis Zviedrijā. Jaunromantisma pārstāvis latviešu literatūrā. Izkopis literārās pasakas žanru. Sarakstījis dzejoļu krājumu Cietumnieka sapņi (1902), Kad ābeles zied (1904), Zemes dūmos (1906), Veļu ...

Skalbe Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
Rūdolfs (1909. 1. I Vecpiebalgā – 1986. 2. IX Masačūsetā, ASV) – jūrnieks, tālbraucējs kapteinis. 1944 beidzis ...

Skalbe Kārlis Personu rādītāji
(1879.7.XI Vecpiebalgas pagastā — 1945.15.IV Stokholmā, Zviedrijā, pārapbedīts Vecpiebalgas Saulrietos), rakstnieks, žurnālists. Revolucionāro ...

Skalbe Jānis Viesturs Personu rādītāji
... III Vecpiebalgā), žurnālists. ... Kārļa Skalbes un Lizetes ...

Ziemas pasakas, Kārlis Skalbe Kultūras kanons
Kārlis Skalbe (1879-1945). Ziemas pasakas. 1913. Kārļa Skalbes vārds tik cieši saistīts ar pasakām kā ziema ar bērnu pirmā sniega gaidām vai rudens ar nepiepildītu sapņu skumjām. Minot Skalbes vārdu, līdzās viņa dzejas tēliem nostājas jūrnieks, kas braucis Ziemeļmeitas lūkoties,... , Kaķītis, kas ...

Skalbes memoriālais muzejs Saulrieti Enciklopēdiskā vārdnīca
... rajonā, Vecpiebalgas pagastā, Saulriešos rakstnieka K.Skalbes vasarnīcā, kur Skalbju ... ģimene dzīvoja 1926 ...

Kalniņš Alfrēds Bibliotēku un skolu mape
... Jāzeps Vītols; Ceļa jūtīs. Skalbe Kārlis. Mūža raksti : 3.sēj. / Kārlis Skalbe ; sast. un koment. aut. Ilgonis Bērsons. - Rīga : Elpa, 2003. - 303, [1] lpp., [4] lp. ģīm., faks. - Saturā: vēstules Kārlim Krūzam, Alfrēdam Kalniņam , Līzei Velpai. Skalbe Kārlis. Mūža raksti ... : 1.sēj. / Kārlis ...

Latvijas Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dīriķis un biedri . Pirmie redaktori K.Skalbe un J.Akmens. Literārās nodaļas vadījs A.Austriņš (1922–24), J.Sudrabkalns (1924–25). Laikraksta Baltijas Vēstnesis pēctecis. 1925 Latvijas Vēstnesis ...

Gerhards Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rainis Krauklītis, Jāzeps un viņa brāļi , K. Skalbe Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties , A. Brigadere Lolitas brīnumputns , A. Pumpura eposs Lāčplēsis u.c. Bijis režisors Dailes ...