Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: viensēta
Atrasto rezultātu skaits: 19

viensēta Enciklopēdiskā vārdnīca
... citu tuvāko zemnieku saimniecību ēkām. Baltijā viensētas raksturīgas kopš 19. gadsimta. Pēc 2. pasaules kara padomju okupācijas laikā vienlaidu ...

Latviešu viensēta Kultūras kanons
... viensēta ... Moderni pilsētnieki dodas uz dzīvi lauku viensētās, tikai bez saimnieku mājas kādreizējās rijas vai klēts vietā sētā atrodama mākslinieku darbnīca, viesu māja vai kāda cita jauno laiku funkcija. Daudzas jaunas ēkas uzceltas uz veco viensētas ēku pamatiem, citas ... - veido jaunu ainavu ...

Ciemats Enciklopēdiskā vārdnīca
– zemnieka viensēta vai viensētu grupa. Apzīmējums ...

Vedmeru apmetne Vēstures enciklopēdija
... Rīgas rajona Daugmales pagastā. Zemgaļu zemnieka viensēta, apdzīvota 1.gt. vidū. Tā ir viena no retajām apzinātajām un izpētītajām aizvēsturiskajām viensētām. Izrakumos ...

Mērnieku laiki, Reinis un Matīss Kaudzītes Kultūras kanons
... ietonētais mīlas stāsts, attiecības starp zemnieku viensētām un diviem novadiem - Slātavu un Čangalienu; ir kolorīti personāži, ir arī diezgan sarežģīta detektīvintriga ar slepkavību un galvenā mērnieka nolaupīšanu. Taču svarīgākais, ko paveica brāļi Kaudzītes, - viņi ... precīzi iezīmēja ...

Kolmanis Arvis Bibliotēku un skolu mape
... -156.lpp. Paleja Marina. Viensēta : maniem bērniem - Mišam un Poļinai : [garstāsts : ar īsām ziņām par aut.] / Marina Paleja ; no krievu val. tulk. Arvis Kolmanis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 28.-62.lpp. Varlamovs Aleksejs. Slāvu filmu nakts : [stāsts : ar īsām ziņām par aut.] / Aleksejs ...

Lauksaimniecības kolektivizācija Vēstures enciklopēdija
... kolhozos jeb kolektīvajās saimniecībās, viensētām uzlika nesamērīgi augstus nodokļus. Nespēdami nokārtot maksājumus, daudzi zemnieki atstāja mājas un pārcēlās uz pilsētām, citi bija ... spiesti iestāties ...

apdzīvota vieta Enciklopēdiskā vārdnīca
... pilsētas un lauku apdzīvotās vietas – ciemi un viensētas. Izšķir arī pagastus , aglomerācijas un megapoles ...

lauku apdzīvota vieta Enciklopēdiskā vārdnīca
... atzīta kā pilsētu apdzīvota vieta (Latvijā tās ... ir viensētas , sētu ...

lauka zvirbulis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latvijā sastopams parkos, dārzos, lauku viensētās, pilsētu nomalēs, retāk skrajos mežos. Ligzdo ...

kolhozs Enciklopēdiskā vārdnīca
– kolektīva saimniecība, kuru piespiedu veidā viensētu vietā organizēja sociālistiskajā ...

sedums Enciklopēdiskā vārdnīca
... Bieži sedumu izmantoja vairākas viensētas kopīgi. Katram sedumam bija savs nosaukums.

apmetnes Enciklopēdiskā vārdnīca
... senpilsētas un nenocietinātas apmetnes – ciemus, viensētas.

Lauksaimniecība Vēstures enciklopēdija
... Stolipina agrārreforma, kuras mērķis bija izveidot viensētas un no kopienas nodalītas saimniecības, nododot tās zemniekiem privātīpašumā. Šai reformai vajadzēja nodrošināt vidusšķiras izveidošanos laukos. Pilnā mērā reforma attiecās arī uz Latgali (līdz 1912 viensētās tika izdalīts 14% saimniecību ...

Agrārā reforma Vēstures enciklopēdija
... reformas gaitā sādžu šņorzemes tika sadalītas viensētās, likvidēja arī dažādos zemes lietošanas ierobežojumus. Jaunizveidoto viensētu platību palielināja uz Valsts zemes fonda rēķina. Ar zemes reformu nebija apmierināti arī poļu muižnieki Latgalē. Pēc ilgām sarunām 1929 tika noslēgts līgums ...