Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: viens��ta
Atrasto rezultātu skaits: 2

Improvizācija Dzejas vārdnīca
... “Mana dziesma! Kā gribu, ta dziedu!”” “No /../ Pumpura improvizācijas brīžiem un tādu brīžu ražojumiem atminu jo gaiši vienu, kas gadījās kādās tā laika kristībās. Kad tur - sevišķi lielā jautrībā - sāka trūkt dziedamās vielas, tad Pumpurs, ņemdams par paraugu ... Viens latvju virsnieks ...

Atskaņas Dzejas vārdnīca
... morofoloģiskā apjoma šķir: a) vienkāršās jeb vienā vārdā ietilpstošās (mājas:kājas); b) saliktās jeb vairākos vārdos ietilpstošās (kur ies: kuries; iet un iet: neaiziet). Citreiz vēl izdala: a) homonīmiskās a., kuras veido vārdi, kas skanējuma ziņā identi, bet kuru nozīme ... viena ... no plašākajām ...