Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Auseklis
Atrasto rezultātu skaits: 41

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Auseklis ... brāļiem, viens no kuriem ir mirstīgs, otrs nemirstīgs. Ausekļa tēls plaši pārstāvēts arī arhaiskajā Saules mītā ... (mītiskajās ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... bibliotēku un lasītavu, izdeva kalendāru. Vēlāk Auseklis nodibināja arī vairākas nodaļas provincē, kas ar laiku kļuva par patstāvīgām ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Limbažu rajona laikraksts, nosaukumu Auseklis atjaunoja 1991. Laikraksta Progress pēctecis. Iznāk Limbažos 3 reizes nedēļā. Izdeva izdevniecība Avīze , no 1992 rajona pašvaldība. Galvenā redaktore V.Briede. 4. Sabiedriski politisks, literāri un reliģiski ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1925 kā Brālība Betānija , 1939 pārdēvēta ... Ausekli. Kopš 1944 ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
– latviešu studentu vienība, dibināta 1947 Pinnebergā (Baltijas ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
– sauskravas tvaikonis. Būvēts 1914 Krievijā. 1309 BRT, piederības osta Rīga. LR tirdzniecības flotē no 1927. Īpašnieks kuģniecības sabiedrība ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
(īstajā vārdā Miķelis Krogzemis; 1850–79) – dzejnieks, pedagogs, tautas atmodas dalībnieks, viens no jaunlatviešu kustības un tautiskā romantisma virziena dibinātājiem. 1876 izdod Paidagoģisko gadagrāmatu , kur ievietots viņa referāts ...

Baušķenieks Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1910-2007) – gleznotājs, mākslas pedagogs. LZA goda loceklis (1992). Darbi galvenokārt sadzīves žanrā. Sociāli aktuālas ...

Runcis Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1922–?) – veterinārārsts, Veterinārijas zinātņu kandidāts (1956). LVLVZPI ...

Auseklis Uldis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1941) – dzejnieks, izdevējs. Kopš 1992 apgāda Garā pupa vadītājs. Sastādījis dzejas antoloģija bērniem Garā pupa (kopš 1983). Izdevis Vika, A. Lindgrēnes u.c. grāmatas bērniem. Sarakstījis dzejoļu krājumus bērniem Mēness ...

Veģis Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1903–73) – fiziologs, LU docents (1940). No 1944 emigrācijā Zviedrijā, Upsalas universitātes Augu fizioloģijas ...

Andrejsons Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... LR tirdzniecības flotes tvaikoņu Vizma , Auseklis , Imanta , Banga , Bārta ...

Progress Enciklopēdiskā vārdnīca
... iznāca laikraksts Padomju Zeme . No 1991 nosaukums Auseklis .

Bundža Dāvids Enciklopēdiskā vārdnīca
... izdevis pirmo latviešu sociāldemokrātisko žurnālu Auseklis (1898–00; arī redaktors). Bostonas latviešu sociāldemokrātiskās ...

Rīgas Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Izdevējs Latviešu derīgu rakstu biedrība Auseklis , redaktors P.Ozoliņš. No 1937 Rīgas ...