Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Gliks
Atrasto rezultātu skaits: 6

Gliks Ernsts Enciklopēdiskā vārdnīca
(1652–1705) – rakstnieks, tulkotājs. Sagatavojis pirmo Bībeles izdevumu latviešu valodā Tā svēta grāmata ...

Alūksne Enciklopēdiskā vārdnīca
... pierobežā Doreskalns (214 m virs jūras līmeņa), E. Glika ģimnāzijas tuvumā Jāņkalniņš (208,8 m virs jūras līmeņa). Nozīmīga persona Alūksnes vēsturē ir Ernsts Gliks. 1685 pabeidza Vecās derības , bet 1869 – Jaunās derības tulkojumu latviešu valodā. Par godu šiem tulkojumiem Gliks ... iestādījis ...

Zālamans Enciklopēdiskā vārdnīca
... uzskatīts par dažu Bībeles grāmatu autoru. 1689 E.Glika tulkotajā Vecajā Derībā bija iecerēta arī Zālamana augstā dziesma (izdota ...

Fišers (Fišers) Johans Enciklopēdiskā vārdnīca
... G.Vilkens); veicinājis E.Glika Bībeles tulkošanu un drukāšanu. Īstenojis Zviedrijas valdības politiku baznīcā un izglītības sistēmā.

Draviņš Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Fīrekera, G.Manceļa, E.Glika, J.Reitera, Aspazijas, K.Krūzas daiļradi. Izdots etnogrāfisku apceru un atmiņu grāmatu par dzimtā ...

Bībele Enciklopēdiskā vārdnīca
... katehismā Enchiridion (1586), pilns Bībeles teksts E.Glika tulkojumā 1689–94 izdots J.G.Vilkena spiestuvē Rīgā.