Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Latvju dainas
Atrasto rezultātu skaits: 12

Latvju dainas Enciklopēdiskā vārdnīca
– kanonizēts latviešu tautasdziesmu ( dainu ) apkopojums. Sakārtojis K.Barons (1 –6, 1894–1915), apkopojis 217 996 tautasdziesmu tekstus. K.Barons ...

daina Enciklopēdiskā vārdnīca
... Barona latviešu tautasdziesmu 1. sējuma izdošanas ( Latvju dainas , 1894). Vārdu daina ieteica izdevējs H.Visendorfs. Sākumā ... dainām parasti ...

Sirmā Daina Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dzejoļus sākotnēji publicējusi ar Dainas Lustes vārdu. Līdz 1981. gadam tie parādās izdevumos Karogs, Literatūra un Māksla, Draugs un Padomju Students . Seko vairākus gadus ilga pauze, bet 2012 iznāk pirmais dzejoļu krājums ... Kailsals (Latvijas ...

Barons Krišjānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... plašāko latviešu klasisko tautasdziesmu krājumu Latvju dainas (1-6, 1894–1915). Sarakstījis pirmo plašāko Baltijas ģeogrāfijas grāmatu ( Mūsu tēvzemes aprakstīšana, 1859). Sastādījis ...

Valters un Rapa Enciklopēdiskā vārdnīca
... literāro žurnālu Daugava (1928–40), K.Barona Latvju dainas 2. izdevumu (1922), P.Šmita Latviešu pasakas un teikas (1 –15, 1925–37). Valters un Rapa atjaunoja darbību 1999 ...

Arājs Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījis grāmatas Krišjānis Barons un “ Latvju dainas ” (1985), Latviešu pasaku tipu rādītājs (kopā ar A.Medni, 1977), Latviešu tautasdziesmu leksikas biežuma vārdnīca (1999). Sastādījis ...

Barona Krišjāņa muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... memoriālā istaba ar Dainu skapi (kopiju), ekspozīcija par Latvju dainu tapšanu un Baronu dzimtu. Krišjāna Barona muzejā ir skaņu un videoierakstu ...

Laizāns Felikss Enciklopēdiskā vārdnīca
... latgaliešu folkloras vācējs, mācītājs. K.Barona Latvju dainās publicēti ...

Visendorfs Henrijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Finansiāli atbalstīja K.Barona Latvju dainu 1. sējuma izdevumu (1 –10 burtnīca, 1894–98), organizējis pārējo sējums izdošanu. Aizstāvējis latviešu ...

Smelters Pēteris Enciklopēdiskā vārdnīca
... posoku, mekļu un parunu vōceleite (1899). K.Barona Latvju dainās publicēti pāri par 1,5 tūkstošiem Pētera ...

Šmits Pēteris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Papildinājums K.Barona Latvju dainām (1–4, 1936–39), Latviešu tautas pasakas un teikas (1–15, 1925–37), Latviešu tautas ticējumi (1–4, 1940), Latgaliešu pasakas (1937). ...

Bondars Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... sistēmu izveides un ekspluatācijas problēmas, vadījis Latvju dainu datu bāzes izveidi, Latvijas akadēmiskā datortīkla LANET izveidotājs un vadītājs.