Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 33

Skalbe Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1879–1945) – dzejnieks. No 1944 emigrējis Zviedrijā. Jaunromantisma pārstāvis latviešu literatūrā. Izkopis literārās pasakas žanru. Sarakstījis dzejoļu krājumu Cietumnieka sapņi (1902), Kad ābeles zied (1904), Zemes dūmos (1906), Veļu ...

Skalbes memoriālais muzejs Saulrieti Enciklopēdiskā vārdnīca
... rajonā, Vecpiebalgas pagastā, Saulriešos rakstnieka K.Skalbes vasarnīcā, kur Skalbju ... ģimene dzīvoja 1926 ...

Latvijas Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dīriķis un biedri . Pirmie redaktori K.Skalbe un J.Akmens. Literārās nodaļas vadījs A.Austriņš (1922–24), J.Sudrabkalns (1924–25). Laikraksta Baltijas Vēstnesis pēctecis. 1925 Latvijas Vēstnesis ...

Gerhards Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rainis Krauklītis, Jāzeps un viņa brāļi , K. Skalbe Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties , A. Brigadere Lolitas brīnumputns , A. Pumpura eposs Lāčplēsis u.c. Bijis režisors Dailes ...

Piesaule Enciklopēdiskā vārdnīca
... Roze (no 1931 arī redaktors). Redaktors K.Skalbe. Publicēja tikai latviešu autoru oriģinālliteratūru, atmiņas ...

Latvju kultūra Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākais izdevums – Kārlis Skalbe (1929). Vadītāji A.Erss un P.Rozītis, mākslinieks N.Strunke.

Atvase Enciklopēdiskā vārdnīca
... biogrāfisks albums Kārlis Skalbe stāsta (1979), rakstu krājums Veronika Strēlerte (1982). Dibinātāja un vadītāja ...

daļenieks Enciklopēdiskā vārdnīca
... gadsimta sākumā (Aspazija, Rainis, K.Skalbe, J.Akuraters) un vēlāk kļuva par vienu no biežāk lietotajiem metriem.

dzejproza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zilajam kalnam , Ausra , Videvuts un Stenders ), K.Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K.Elsbergs, A.Ivaska.

jaunromantisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviešu literatūrā – J.Akuraters, K.Skalbe, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda.

brīvās vārsmas Enciklopēdiskā vārdnīca
... romantiskā tipa dzejai (V.Plūdonis, F.Bārda, K.Skalbe, Aspazija, J.Akuraters, dažreiz arī Rainis).

pasaka Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviešu literatūrā tās rakstījuši K.Skalbe, A.Sakse, V.Kalniņš.

Briede-Makoveja Marija Enciklopēdiskā vārdnīca
... daudzu latviešu rakstnieku darbus rumāņu valodā: K. Skalbe, R. Blaumanis, J. Jaunsudrabiņš, J. Ezeriņš, A. Čaks, R. Ezera, I. Ziedonis, O. Vācietis, V. Belševica, K. Skujenieks, Z. Skujiņš, L. Briedis, J. Baltvilks, A. Aizpuriete, K. Elsbergs u.c. Atdzejojusi Latviešu Dainas (1991). Sarakstījusi dzejoļu ...

modernisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākie pārstāvji: V.Eglītis, K.Skalbe, E.Virza, A.Čaks, J.Veselis, P.Ērmanis, J.Sudrabkalns, E.Ādamsons, G.Zariņš, Dz. Sodums, Elles ķēķa dzejnieki, R.Ezera, M.Zariņš, O.Vācietis, I.Ziedonis, U.Bērziņš, J.Helds.

Ābele Ernests Enciklopēdiskā vārdnīca
... No 1944 emigrācijā, no 1951 dzīvojis ASV. K.Skalbes ģimnāzijas direktors Fišbahā (Vācijā; 1945–49). Ohaio pavalsts Ziemeļu universitātes ...