Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Gliks
Atrasto rezultātu skaits: 1

Latviešu valodas vārdnīca, Kārlis Mīlenbahs Kultūras kanons
... latviešu tautasdziesmu leksika, gan leksika no E. Glika Bībeles tulkojuma, gan vēlākajiem rakstiem. Vārdu nozīmes kārtotas tā, lai pirmās būtu cilmes ziņā senākās. Vārdnīcā iekļauti izlokšņu vārdi, kas iegūti no iesūtītājiem vai pašiem autoriem apceļojot novadus. Tikpat kā vārdnīcā netiek ...