Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Auseklis
Atrasto rezultātu skaits: 47

Bārda Fricis Bibliotēku un skolu mape
... Auseklis.... pasākumu Limbažu bērnu bibl.] // Auseklis. — (2000, 8.febr.), 4.lpp. Paegle Laila. Pociema skola vēlas saukties Friča Bārdas vārdā : [Limbažu raj.] // Auseklis. — (1996, 28.dec.). Ruskule Iveta. Zemes dēla atgriešanās : [par dzejn. Friča Bārdas (1880-1919) un Paulīnas Bārdas (1890-1983 ...

Avotiņa Daina Bibliotēku un skolu mape
... apsaimniekotājs Karolis Treijs, dzejniece Daina Avotiņa // Auseklis. — ISSN 1691-0141. — Nr.51 (2003, 6.maijs), [1.]lpp. Ozoliņa Gunita. Dzīvi un saullēktus mīlot : [par viesošanos pie rakstnieces Dainas Avotiņas saimn. "Mačkalni" Staicelē (Limbažu raj.)] / Gunita Ozoliņa ; tekstā ... stāsta D.Avotiņa ...

Treimane Mudīte Bibliotēku un skolu mape
... Auseklis.... Bērnu bibliotēkas rīkoto tikšanos ar dzejnieku Uldi Ausekli un tulk. Mudīti Treimani ] / Laila Paegle // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.46 (2004, 22.apr.), 5.lpp. Paegle Laila. Limbažu bērni pirmie iepazīst grāmatu "Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi" : [par tikšanos ... ar tulk., zviedru ...

Baumaņu Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... glabātāja Diāna Nipāne // Auseklis. — ISSN 1691-0141. — Nr.55 (2004, 18.maijs), 6.lpp. Daiņa Īrisa. Baumaņu Kārļa mantojuma apzināšanas dienas Limbažos : [sakarā ar komp. Baumaņu Kārļa (1835-1905) 165.dz.d.] / Īrisa Daiņa // Dziesmusvētki. — Nr.3 (2000), 27.lpp. Daiņa ... Īrisa. Komponists Uģis ...

Merķelis Garlībs Bibliotēku un skolu mape
... Auseklis.... lpp. : ģīm. Veltījumi Auseklis. Gaismas pils / Auseklis ; [sast. un pēcv. sarakst. I.Pijols ; il. J.Pīgoznis]. - Rīga : Liesma, 1975. - 173 lpp. : il. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim . Dorbe Herberts. Ceļavīra vēlējums : dzeja / Herberts Dorbe ; [il. A.Klodāns]. - Rīga : Liesma, 1977 ...

Cielēna Māra Bibliotēku un skolu mape
... Arturs Goba, Valdis Rūmnieks, Arnolds Auziņš, Uldis Auseklis ; 2.Olafs Gūtmanis, Viks, Ontons Slišāns, Jānis Baltvilks. Jaunākā latviešu bērnu literatūra, 2003-2005 : rakstu krājums / uz vāka Signes Ērmanes-Ļitvinas il. - [Rīga] : Garā pupa, [2005]. - 67, [1] lpp. - (Rakstnieku ... sērija). - Saturs ...

Ruņģis Aivars Bibliotēku un skolu mape
... Vēstnesis — (2001), 10.janv. 4.lpp. Zaļinskis Auseklis. Tur staigāja Dieva dēli : [par Aivara Ruņģa grām. "Uz tām prūšu robežām" (Stokholma : Memento, 2001)] / Auseklis Zaļinskis // Jaunā Gaita — Toronto. — ISSN 0448-9179. — 46.gadagāj., Nr.4 (2001, dec.), 65.-67.lpp.

Vāczemnieks Laimonis Bibliotēku un skolu mape
... Arāja, Inese Lūsiņa // Diena. — (1999), 13.apr. Auseklis Uldis. Laimonis Vāczemnieks / Uldis Auseklis // Kurmītis. — Nr.1 (1999, janv.), 23.lpp. Lāce Aija.Laimonis Vāczemnieks / Aija Lāce // Literatūras Avīze. — (1999, janv.), 40.lpp. Rūja Valdis. Atvadvārdi Laimonim Vāczemniekam / Valdis Rūja // Neatkarīgā ...

Kosteņecka Marina Bibliotēku un skolu mape
... Dzintra Klētniece, M.Kosteņecka // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.19 (2007, 15.febr.), 4.lpp. Kilevica Linda. Vistumšākais laiks ir pirms rītausmas : [sakarā ar rakstn., žurnālistes un sabiedriskās darbin. Marinas Kosteņeckas grām. "Lēti pārdodu klaunu" prezentāciju Daugavpils grāmatnīcā ... "Globuss ...

Irbe Voldemārs Bibliotēku un skolu mape
... Publikācijas periodiskajos izdevumos Auseklis Uldis. Mīkla ; Pie Irbīša : piemineklis Šarlotes un Brīvības ielas stūrī / Uldis Auseklis // Kurmītis. - Nr.3 (2002, marts), 2.lpp. (vāks). Brancis Māris. Veltījums Voldemāram Irbem : [par pasteļizstādi Rīgas Latviešu biedrībā] / Māris Brancis // Brīvā ...

Neiburga Andra Bibliotēku un skolu mape
... tekstā stāsta A.Neiburga // Auseklis. - ISSN 1691-0141.- Nr.33 (2005, 19.marts), 8.lpp. Deruma Dita. Generation-L,četras latviešu filmas un melns kaķis... : [par TV filmām "Ipolīts"pēc Leldes Stumbres t.p. nos. lugas un "Naktssargs un veļasmazgātāja"pēc Paula Putniņa t.p. nos. lugas ... (rež. Jānis Streičs ...

Ruperte Līga Bibliotēku un skolu mape
... nometnes dibinātāja, psihoterapeite Līga Ruperte // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.84 (2004, 27.jūl.), 3.lpp. Ozoliņa Gunita. 3x3 vajag piedzīvot kaut reizi mūžā : [par Pasaules latviešu ģimeņu nometni "3x3" Staicelē (Limbažu raj.)] / Gunita Ozoliņa ; tekstā stāsta psihoterapeite ... Līga Ruperte , ...

Muktupāvela Laima Bibliotēku un skolu mape
... Auseklis.... tekstā stāsta L.Muktupāvela // Auseklis. – ISSN 1691-0141. - Nr.126 (2003, 30.okt.), 5.lpp. Degtere Dita. Mājas, kur Muktupāvela tikās ar Benjamiņu : [par rakstnieces Laimas Muktupāvelas mājām "Brīvzeminiekiem" Tirzas pagastā (Gulbenes raj.)] / Dita Degtere ; tekstā stāsta L.Muktupāvela ...

Rinkule-Zemzare Dzidra Bibliotēku un skolu mape
... Ausekļa ... lugas "Kā ruksītis ciemos gāja" leļļu izrādes Ausekļa Limbažu teātrī (rež. Inta Kalniņa)] / Regīna Tamane ; tekstā stāsta I.KalniĦa // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.22 (2009, 21.febr.), 4.lp

Barikāžu aizstāvju atceres diena Bibliotēku un skolu mape
... Auseklis ... barikāžu atceres pasākuma norisi Burtnieku Ausekļa vidusskolā (Valmieras raj.)] / Edmunds Ozoliņš // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.20 (2006. 4.febr.), 4.lpp. Par apbalvošanu ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.77 (2006, 18.maijs), 47.-50.lpp. ...