Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 14

Kalniņš Alfrēds Bibliotēku un skolu mape
... Jāzeps Vītols; Ceļa jūtīs. Skalbe Kārlis. Mūža raksti : 3.sēj. / Kārlis Skalbe ; sast. un koment. aut. Ilgonis Bērsons. - Rīga : Elpa, 2003. - 303, [1] lpp., [4] lp. ģīm., faks. - Saturā: vēstules Kārlim Krūzam, Alfrēdam Kalniņam , Līzei Velpai. Skalbe Kārlis. Mūža raksti ... : 1.sēj. / Kārlis ...

Stānke Astrīda Bibliotēku un skolu mape
... original tale “Kaķīša dzirnavas” by Kārlis Skalbe. — Rīga : Zvaigzne ABC : Animācijas filmu studija Dauka, 1996. Latvian folk tales : Intermediate level : Vidējam angļu val. zināšanu līm. : Māc. līdz. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. Latvian folk tales intermediate level : Māc. līdz. — Rīga : Zvaigzne ...

Aspazija Bibliotēku un skolu mape
... - Saturā: veltījums Aspazijai . Skalbe Kārlis. Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sast. ; māksl. Līga Zagante. - 1.sēj. - Rīga : Elpa, 2001. - 334, [8] lpp., 8 lpp. il., faks. - Saturā: veltījums Aspazijai . Strazdiņa Velta. Aspazijai / Velta Strazdiņa // Mūsu Ķekava. - Nr.9 (2008, sept.) ...

Brigadere Anna Bibliotēku un skolu mape
... Anna Brigadere (1861-1933) / I.Kalniņa. O.Vailds - K.Skalbe : dubultportrets : angļu un latviešu literārie sakari / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - Daugavpils : Saule, 2006. - 87 lpp. - (Komparatīvistikas institūta almanahs, 5.sēj. Angļu ... Skalbes "Kaķīša ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts, Antons Austriņš, Kārlis Krūza. Publikācijas periodiskajos izdevumos Ceplis Rimands. Valdis, Fallijs , Saliņš, Sodums... : jaunumi RLMVM [Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeja] Rakstn. nod. / Rimands Ceplis ...

Bērnu literatūras bibliogrāfiskais saraksts 2000. gads Bibliotēku un skolu mape
... Piparkūku Groziņš. 39. Skalbe, Kārlis. Kaķīša dzirnavas / il. Dž. Skulme un O. Ābols. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [32 ] lpp. Grāmata sagatavota pēc 1960. gada izdevuma. 40. Stāraste, Margarita. Pelēkais namiņš : Pasaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 32 lpp. 41. Stāraste, Margarita. Tince grib mācīties ...

Austriņš Antons Bibliotēku un skolu mape
... no rakstnieku represiju hronikas : [par Kārli Skalbi (1879-1945), Jāni Akurateru (1876-1937), Antonu Austriņu (1884-1934), Raini (1865-1929) un Aspaziju (1865-1943) 1905.-1906.g.] / Ilgonis Bērsons // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 99.-109.lpp. Briedis Raimonds. Grāmata par ... Austriņu : [par Ikviens ...

Svīre Māra Bibliotēku un skolu mape
... Skalbi (1879-1945), viņa dzīvesbiedri, tulk. Lizeti Skalbi (1886-1972) un rakstnieces Ingunas Baueres biogrāfiskā romāna "Lizete, dzejniekam lemtā" tapšanu] / Linda Kusiņa ; tekstā stāsta K.Skalbes mazdēls, Zviedrijā dzīvojošais arhitekts, dizainers Andrejs Legzdiņš, grām. red. Māra Svīre // Latvijas ...

Vecgrāvis Viesturs Bibliotēku un skolu mape
... Vecgrāvis Viesturs. Kārļa Skalbes lirika latviešu neoromantisma kontekstā : [par dzejnieka (1879-1945) daiļradi : sakarā ar 125.dz.d.] / Viesturs Vecgrāvis // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.43 (2004, 5./12.nov.), 8.lpp. Vecgrāvis Viesturs. Latviešu jaun(neo)romantisms - problēmas un eventuālie pētniecības ...

Hese Hermanis Bibliotēku un skolu mape
... Hermani Hesi (1877-1962), latv. rakstn. Kārli Skalbi (1879-1945)] / Baiba Knābe // Vārds. - ISSN 1407-7094. - Nr.1 (2002), 48.-50.lpp. Matīsa Vita. Kāds briesmīgs kontrasts starp tur un te! : [par latv. dzejn. Raiņa (1865-1929) un vācu rakstn. Hermaņa Heses (1877-1962) trimdas pils. Lugano (Šveice)] / Vita Matīsa ...

2006.09. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 1921) 14 .09. tulkotājai Lizetei Skalbei — 120 (1886-1972) 15 .09. angļu rakstniecei Agatai Kristi — 115 (1891-1976) Bibliogrāfija : „Kalendārs bibliotēkām” 2001.gada III ceturksnī 17 .09. komponistam Mārtiņam Braunam — 55 (dz.1951) Bibliogrāfija : „Kalendārs bibliotēkām” 2001.gada III ceturksnī ...

2010.06. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Anuijam - 100 (1910-1987) 23 .VI žurnālistam Jānim Skalbem - 100 (1910-1986) 24 .VI Jāņu diena Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2000. gada II ceturksnī 25 .VI aktierim Jānim Jarānam - 55 (1955) 25 .VI gaišreģim Eiženam Finkam - 125 (1885-1958) 25 .VI rakstniekam, publicistam, pedagogam Jānim Lapiņam ...

2005.06. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 06 — žurnālistam Jānim Skalbem — 95 (1910-1986). 23.06 — Līgo diena 24.06 — Jāņu diena 25.06 — dziedātajai Ainai Bajārei — 65 (dz. 1940). 25.06 — publicistam, rakstniekam un pedagogam Jānim Lapiņam — 120 (1885-1941). 26.06. — dzejniecei Lolijai Vēzei — 55 (dz. 1950) 27.06 — skolotājam un ...

2004.11. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 11 — rakstniekam Kārlim Skalbem — 125 (1879-1945). Bibliogrāfija : Kalendārs bibliotēkām IV ceturksnis 1999. gads 14. lpp 14.11 — skolotājai, bērnu rakstniecei Ārijai — 125 (1879-1953) 16.11 — rakstniekam Ādolfam Talcim — 100 (1904-1983) 18.11 — rakstniekam Anatolam Imermanim — 90 (dz. 1914) 20 ...