Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Upīts
Atrasto rezultātu skaits: 3

Verns Žils Bibliotēku un skolu mape
... Upīts.... no fr. val. tulk. Andrejs Upīts. - Rīga : Jumava, 1996. - 3 grām. Verns Žils. Noslēpumu sala / Žils Verns ; no franču val. tulk. Andrejs Upīts ; il. Ž.Ferā. - 2.izd. - Rīga : Liesma, 1978. - 552, [7] lpp. : il. - (Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi). Verns Žils. Parīze XX gadsimtā / Žils ...

Purapuķe Jānis Bibliotēku un skolu mape
... 12 (1998), 129.-136.lpp. Upīts Andrejs. Jānis Purapuķe : [par rakstn. (1864-1902) : apcerējuma fragm. no žurn. "Austrums" Nr.1 (1905)] / Andrejs Upīts // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2005, nov.), 62.-65.lpp.

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts, Antons Austriņš, Kārlis Krūza. Publikācijas periodiskajos izdevumos Ceplis Rimands. Valdis, Fallijs , Saliņš, Sodums... : jaunumi RLMVM [Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeja] Rakstn. nod. / Rimands Ceplis ...