Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Čaks
Atrasto rezultātu skaits: 49

Prozaismi Dzejas vārdnīca
lat. ‘prosa’ - A.Čaks 1930.g. uzrakstīja poēmu ar tiem gadiem šokējošu, prozaisku virsrakstu Ateja . Čaks to nepubl., laikam apzinādamies, lasītāja iespējamo attieksmi pret šāda veida poēmu, pret tradicionālo poētismu (‘zilgme’, ‘rezēdas’) un izteiktu prozaismu (‘ateja’, ‘gurni’, ‘zarnas ...

Trauksminieki Dzejas vārdnīca
... Plauža t. rindās ietilpa A.Čaks, J.Plaudis, P.Ķikuts, F.Gulbis, P.Vīlips, A.Grigulis, Ā.Talcis, V.Lukss. T. savas pamatnostādnes izteica piecos kategoriskos “mēs prasām”: 1) laikmeta idejas; 2) tagadnību (prezentismu); 3) satura un formas apzinātu vienību; 4) izteiksmes līdzekļu ekonomiju; 5) dzīves pārveidošanas ...

Zaļvārnieši Dzejas vārdnīca
... Zaļā Vārna (red. K.Baltgailis, A.Čaks, F.Gulbis), kas iznāca 1929.g. reizi divos mēn. Pastāvēja arī izdevn. ar tādu pašu nos. Z. literārā darbība atspoguļojas arī dzejas žurn. Jauno Līra (1927.-1928.g.) lappusēs. Z. apvienoja dažādas ievirzes rakstn. (A.Čaks, E.Ādamsons,... , J.Medenis, J.Ziemeļnieks ...

Stilizācija Dzejas vārdnīca
... Čaks,... dzejoļiem “A la maniere de V.Strēlerte, Virza, Čaks” tu sākotnēji izdomāji kā “a la maniere” rakstāmus, vai tu pēc tam atklāji, ka tev ir iznācis “a la maniere”? Olafs Stumbrs: Nē, tie bija izdomāti iepriekš kā “a la maniere”. Es tolaik visai cīnījos ... Čaka un Strēlertes ...

Elles ķēķis Dzejas vārdnīca
... trimdas literātiem, viņi izcēla tieši modernistu A.Čaka un E.Ādamsona dzejas savdabību. E.ķ. bija lielā mērā urbānistiski tendēts grup. (varbūt tāpēc tiem tik tuvs bija latv. pirmskara lielākais urbānists A.Čaks), kas mēģināja pārmest tiltu no latv. tradicionālās dabas,... , lauku ainavas sakralitāti ...

Urbānisms Dzejas vārdnīca
... spilgtākie u. 20.gs. dzejā ir A.Čaks (apdzejo gan Rīgas centru ar Marijas ielu un bulvāriem, gan nomales) un E.Ādamsons, kura dzejā vislielākā vieta atvēlēta tieši Vecrīgai. U. raksturīgs arī Elles ķēka dzejn. dzejai. Kreisi orienti lit.pētn. u. dzeju sākotnēji vērtēja atzinīgi ... (A.Upīts), vēlāk ...

Rokraksts Dzejas vārdnīca
... spilgtas nesaderības starp gaidāmo un esošo r., kā A.Čaka gadījumā. Ā.Čaks dzejā veido pašpuikas, ierasto robežu lauzēja tēlu, pats dzīvē būdams līdz pedantismam kārtīgs (arī rokrakstā). Ar roku rakstīti dzejoļi atstāj lielākas autora klātbūtnes iespaidu nekā drukāti ... Čakam/... / bija ...

Alūzija Dzejas vārdnīca
... “(Garezera 3X3 nometnē daudz tika runāts par Čaku) Tajā vakarā ciemos bija atnācis Čaks. Dzejnieks bija skumīgs un kluss, tad teica: jau rudens rok vasarai kapu, drīz miglā asaros logi. Ielās mēs izgājām staigāt un satikām Tevi. Un tad - tad savu smaidu kā sarkanu lapu Tu meti ... debesu tumšajā ...

Bohēma Dzejas vārdnīca
... anekdotes, sapņots un dziedāts.” M.Grīnfelde: “Čakam patika kafejnīcu gaisotne. Arī restorāna. Vislabāk divatā. Patika būt starp cilvēkiem un tai pašā reizē arī justies savrup no citiem. Restorāns tika izraudzīts pirmšķirīgs. Kādreiz lūdzos, lai mani aizved uz kādu krodziņu,... , kur viņš varētu ...

Futūrisms Dzejas vārdnīca
... Čaka agrīnajā dzejā. Čaka agrīnās dzejas varonis - pilsētas pašpuika žokenē, ciniķis - ielas zēns lielā mērā V.Majakovska dzejas ietekmēts un pretstatīts jauneklim frakā: “Kāda tai daļa gar subjektu/ žokeja cepurē un nodrāztos zābakos.// Viņa brauca uz viesībām, /... / Kur tā saldi sūks ...

Šlāgeris Dzejas vārdnīca
... “/../ divi dzejnieki, Čaks un Ziemeļnieks, pāris gadījumos devuši “šlāgerus”, paši to nemaz negribēdami un nezinādami. Tā jau sen sabiedrībā, kas, vakaram ritot, nokļuvusi līdz konjakam un “tālās jaunības” sērām, par galdadziesmām pārvērtušies smeldzīgie mīlestības ... dzejoļi: Čaka ...

Dzeja un mūzika Dzejas vārdnīca
... Ozoliņa “Padomju Latvijai” ar A.Čaka vārdiem, vienu no populārākajām 40.gadu kora dziesmām. Par tuvināšanos mūzikai A.Čaks nopietni domāja - piedalījās dziesmu tekstu konkursos, atsevišķas dziesmas tika komponētas /../” “Patīk /Elzai Stērstei/ daba, viss, kas aug. Un - “traka esmu uz mūziku ...

Grafiskā forma Dzejas vārdnīca
... Ļoti raksturīgs šis grafiskais paņēmiens A.Čaka dzejā, piemēram: Praktiski padomi Valsts kases apzadzējiem, Vekseļu viltotājiem, Slepkavām, Nelaulātiem, Rakstniekiem iesācējiem, Caurkritušiem abitūrijā, Auto šoferiem un Deju pratējiem. Mūsdienu dzejā, tieši pretēji agrākajai ... tradīcijai, dzejas ...

Atskaņas Dzejas vārdnīca
... sameklēt ko jaunu vai neparastāku.” J.Pabērzs: “/Čakam/ bija tāda iegarena klade, kurā bija atskaņu rindas. Jau gatavas. Ja viņam vajadzēja, nebija daudz jādomā. Viņš varēja paskatīties un paņemt. Čaks, tāpat kā daudzi dzejnieki, bija arī sava amata meistars. Ar iedvesmu vien ir par maz.” ...

Virsraksts grāmatai Dzejas vārdnīca
... nereti izmantoti paradoksi, oksimoroni vai epatāža (A.Čaks Sirds uz trotuāra, Apašs frakā , G.Saliņš Miglas krogs, Melnā saule , M.Melgalvs Sarmots ugunskurs ). Postmod. aut. bieži izvēlas apzināti ikdienišķus, nepoētiskus v. (I.Jansone Šampūns ar balzamu , J.Ramba Rīta kafija,... , kopkrājums Nauda ...