Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Latvju dainas
Atrasto rezultātu skaits: 7

Nerātnās dainas Dzejas vārdnīca
... Petrogradā K.Barona savākto Latvju dainu 6. sēj. ar nerātnajām dziesmām, mīklām, sakāmvārdiem un parunām tika iespiests Ķeizariskās Zinību akadēmijas spiestuvē. Otrais iespiedums iznāca 1922.g. Rīgā Valtera un Rapas apgādā, trešais - faksimiliespiedums 1994.g. līdz ar pārējiem ... sējumiem ...

Daina Dzejas vārdnīca
... Barona latv. t.dz. 1.sēj. izd. ( Latvju dainas, 1894). Vārdu ‘daina’ krāj. nos. ieteica izdevējs H.Visendorfs. Kādu laiku eksistēja divi paralēlvarianti ‘daina’ un ‘daiņa’. - K.Barons piekrita J.Lautenbaha un J.Sandera ieteiktajam variantam bez mīkstā ‘n’, bet valodn.... Dainās,... Dainām ...

Tautas dzeja Dzejas vārdnīca
... daina ... ir K.Barona sakārtotās Latvju dainas (I - VI, 1894 - 1915), kur apkopotas 217 996 t.dz. teksti. K.Barons izvēlējies t.dz. sagrupēšanu pēc cilvēka mūža rituma (bērnība - precību laiks - mūža nogale). Tādā veidā gan ārpus paliek liela daļa citas tematikas dziesmu,... latvjiem ir raibs ...

Varianti Dzejas vārdnīca
... 2) Tautas dzejā, kārtojot iespiešanai Latvju dainas , Kr.Barons nosacīti nodalīja pamatdziesmas no v., kam bija jāatvieglo satura un formas ziņā radniecīgu tekstu kopas uztveršana. “Jau Gustavs Bergmanis bija vērsis uzmanību, ka viena un tā pati daina variē. Barons ir gājis ... tālāk. Lielajā materiālu ...

Dievturība un dzeja Dzejas vārdnīca
... 1925.g. tika reģistrēta Latvju dievturu draudze, kuras priekšgalā nostājās senatnes pētn. un mākslin. Ernests Brastiņš. D. rekonstrukcija balstījās gk. dainu pasaulē. D. idejas bija tuvas mākslin. (J.Bīne, A.Cīrulis, A.Annuss), kompon. (J.Norvilis, A.Salaks), rakstn. (V.Eglītis,... , H.Vīka, V.Dambergs ...

Pārvelkamā zilbe Dzejas vārdnīca
... dainām,... asimetriskus nogriežņus (5+3 vai 3+5 zilbes). Tā kā latvju dainās pārsvarā ir simetriskais tips ar cezūru pa vidu, pētn. (L.Bērziņš) asimetriju uztvēruši kā atkāpi no normas un jaunlaikos ieviesušos kļūdu, kuru var novērst ar t.s. pārvelkamās zilbes palīdzību. - Vārdu rindas vidū ...

Improvizācija Dzejas vārdnīca
... Dainu ... spēja bez īpašām grūtībām radīt simtu jaunu dainu.” “Izpildot dziesmu, teicēja /Veronika Porziņģe/ nekad apzināti nepievērsās improvizācijai. Viņa pat bija ļoti izbrīnīta, kad parā’diju kādas dziesmas nošu pierakstu un paskaidroju, ka katrā pantiņā viņa ... dziedājusi melodiju ...