Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: maskas
Atrasto rezultātu skaits: 8

Kontaminācija Dzejas vārdnīca
... un formulveida darbības un nemainīgas personāžu maskas.

Obscēniji Dzejas vārdnīca
... lietojumu), vai aiz postmodernisma imorālisma maskas (O.Seiksts, V.Lukaševics). E.Ādamsons M.Ķempei: “Kāds pašlaik mans garastāvoklis, par to pārliecinies pēc klātpieliktām dzejām, kuras ir tik baigas, ka viņu rakstīšanu atcerēšos kā vienu no tumšākiem brīžiem manā dzīvē. Jā, šis obscēno dzeju ...

Bufonāde Dzejas vārdnīca
... masku ... raksturīga arī latv. tradicionālajiem masku gājieniem un masku uzvedumiem (budēļi).

Persona Dzejas vārdnīca
... romiešu tradīcijā ar šo vārdu apzīmēja aktiera masku, kurā mutes vietā bija caurums, pa kuru skanēja aktiera balss; 2) jaunlaiku lit-rā p. jeb personāžs (fr. ‘personnage’) var nozīmēt to pašu, ko liriskais varonis, tādā gadījumā runā ... maska, aiz kuras ...

Koris Dzejas vārdnīca
... traģēdijā un komēdijā aktieru grupa maskās, kas ņēma dalību scēniskajā uzvedumā kā ieinteresēti vērotāji, kas scēniskās darbības starplaikos dejoja un dziedāja, un komentēja notikumus no morāles, reliģiskās u.c. normas viedokļa. Kori vadīja korifejs, kas skandēja svarīgākās vietas, uzturēja ...

Postmodernisms Dzejas vārdnīca
... iznīcinātu jebkuru individualitātes izpausmi savā sejā-maskā (M.Fuko u.c. tiecība pazaudēt “savu seju”). P. savu poētiku būvē haosa telpā, nediferencējot, neizceļot atsevišķus elementus kā svarīgākus, bet uzsvērti pieņemot un uzsūcot sevī visu kā neizšķiramu masu (eklektisma tendence). Paši ...

Apdziedāšana Dzejas vārdnīca
... Līdzīgi lai atgaiņātu ļaunos garus, veļu laika masku gājienos izvēlējās pēc iespējas atbaidošākus viepļus. A. bija arī erotiski iekrāsota (parasti simb. val.), kam bija jāvairo jaunā pāra auglība turpmākajā kopdzīvē. “ Tā reiz kāda dižciltīgā dēls kopā ar savu skolotāju ciemojās latviešu ...

Pseidonīms Dzejas vārdnīca
... no tiem autoram un lasītājam saistās ar noteiktu masku, balsi. Tā, piem., vienā no žurn . Karogs (1998, Nr.4) atvērumiem J.Kunnoss dzejoļus piedāvā ar 4 dzejnieka alter ego: Juris Kunnoss, Džonijs Ikss, Alexandrs Krems, Juris Benedikts Lox, sk. alonīms L.Bērziņš: “.. Uz grieķu filozofiem atsaukdamies, ...