Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Auseklis
Atrasto rezultātu skaits: 25

Auseklis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ausekļa ... Auseklis ... šķīrās no dzimtenes, kur bij vajāts kā slepkava Ausekļa vārda dēļ. Pēterpilī Auseklis sevišķi iedraudzējās ar Jurjānu Andreju un Baumaņu Kārli [1]. Še viņam zuda neuzticība un šaubas, ko tas bij mantojis Jaunpiebalgā un 1874. gadā bez vietas ... būdams un nekur ...

Ramats Auseklis Vidusvidzemnieku vārdnīca
(1911. 7. IV Vaives pagasta Jurģukalnā J. Ramata ģimenē – 1992. 14. IV) – dendrologs. Mācījies Priekuļu lauksaimniecības vidusskolā un Bulduru dārzkopības vidusskolā. 1931 dzimtajās mājās sāka veidot dendrāriju 23 ha platībā, no kura līdz 1940 retzemju augi izplatīti visā Latvijā, arī Annas Brigaderes ...

Veģis Auseklis Vidusvidzemnieku vārdnīca
(1903. 27. XII Mazstraupē P. Veģa ģimenē – 1973. 5. VI Upsalā, Zviedrijā) – botāniķis, Latvijas Universitātes mācībspēks. 1914 iestājās L. Ausēja reālskolā Cēsīs. Mācījies Baku 1. reālskolā. 1920 atgriezās Latvijā, beidzis vidusskolu. 1921–23 skolotājs, 1923–28 studēja dabaszinātnes Latvijas ...

tautiskās atmodas darbinieki Vidusvidzemnieku vārdnīca
... šķirkļos aprakstīti tautiskās atmodas darbinieki: Auseklis , J. Austriņš , M. Balodis , K. Jankava , J. Jurjāns , M. Kaudzīte , R. Kaudzīte , K. Lībietis , A. Kronvalds , J. Pilsātnieks , A. Pumpurs , A. Spunde , A. Stērste , A. Veispāls .

Vidzemes skolotāju seminārs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Vidzemes skolotāju semināra audzēkņi: K. Andersons, Auseklis, V. Bērsons, D. Cimze, K. D. Dzirne, J. Feders, T. Gailītis, D. Garklāvs, Ā. Jende, M. Liberts, D. Mīlītis, G. Moors, P. Olte, J. Peleks, J. Pilsātnieks, J. Sliede, M. Smilga, K. Stakle, L. Šterns,  Ā. Tērauds, J. Ulpe ...

Zēbode Augusts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Zēbodes par palīgskolotāju strādājis Auseklis. 1878–80 Cēsu draudzes skolā pie viņa mācījās E. Veidenbaums un K. Veidenbaums .

Priedkalns Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ievēlēts par vadītāju strādnieku atturības biedrībā Auseklis un strādnieku savstarpējās palīdzības biedrībā Jonatāns . 1905 uzstājās ar runām mītiņos, sniedza palīdzību ievainotajiem. 1907–12 Valsts Domes  deputāts. Aizstāvēja strādniekus, prasīja 8 stundu darba dienu, streiku atļaušanu ...

Kažoku Dāvis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1873 vācu valodas skolotājs Pēterpilī. Kopā ar Ausekli, P. Gūtmani u.c. darbojies Pēterpils latviešu literārajā pulciņā, rīkojis latviešu teātra izrādes, viens no Pēterpils latviešu labdarības biedrības dibinātājiem, pirmais Ausekļa biogrāfs. Kažoku Dāvja raksti par valodniecību ... u.c. tematiem ...

Ulpe Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... par palīgskolotāju Ausekli. Kad Kēlbrants padzina Ausekli no darba, P. Ulpe uzrakstīja Auseklim atzinīgu atsauksmi. Kopš 1836 rakstījis par skolām, reliģiju un morāli laikrakstos Tas Latviešu Ļaužu Draugs , Latviešu Avīzes , Mājas Viesis , krājumā Dieva vārda mīļotājiem. Sarakstījis Lūgšana ...

Vīķele Evelīna Vidusvidzemnieku vārdnīca
... – pašdarbības teātra režisore, dramaturģe. Ausekļa Baušķenieka [79] māsa. U. Vīķeļa māte. Beigusi Jelgavas sieviešu ģimnāziju. Ierēdne Jelgavas ceļu daļā. Līdz 1944 aktrise Jelgavas teātrī, spēlēja nelielas lomas. 1945–46 Sesavas tautas nama režisore. Kopš 1946 Cēsīs, rūpkombināta ...

Neilands Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Neilands pieņēma par palīgskolotāju Ausekli. Komponējis dziesmas. J. Neilanda komponētā Baltā puķe 1873 uzņemta 1. vispārējo latviešu dziesmu svētku repertuārā ...

Atāls Valdis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... amatieris, kamīnu mākslinieks. Mācījies Alojas Ausekļa vidusskolā, 1971 beidzis Limbažos arodskolu celtnieka specialitātē. Strādājis celtniecībā, bijis skolotājs, nodarbojies ar glezniecību. Gleznot mācījies pie Jāzepa Pīgožņa [79], Jāņa Pauļuka . Personālizstādēs Cēsīs, Limbažos. Darbi mākslas ...

Gūtmanis Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Sadraudzējās ar Baumaņu Kārli [1], Kažoku Dāvi , Ausekli, A. Jurjānu u.c. Organizēja latviešu teātra izrādes, izdevis satīriskus almanahus Jaunie dunduri, 1875; Dunduru pēcnākami , 1876; Dunduru padēli , 1877; Dundurs pats , 1878, kur publicējis I. Krilova [1] fabulas paša tulkojumā ... un ar Ausekli ...

Lapiņš Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... vadonis Kārlis Ulmanis, 1934, 1936; sastādījis Ausekļa Kopotus rakstus , 1923; sarakstījis biogrāfisku romānu Jānis Poruks, 1935; Edvarta Virzas [5] dzīve un darbi – E. Virzas Kopotu rakstu 1.sēj., 1938, Kultūras fonda godalga u.c. darbi. Daudz rakstījis periodikā, arī esejas par Latvijas kultūras darbiniekiem ...

Aistars Viestarts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... vecākiem nokļuva Vācijā, mācījies tēva vadībā Ausekļa ģimnāzijā un J. Šternberga [1] grafikas kursos Fišbahas bēgļu nometnē pie Nirnbergas. 1949 kopā ar vecākiem izceļoja uz ASV. 1951-58 mācījies Čikāgas Mākslas institūtā. Kopš 1953 izstādēs. No 1959 reklāmas mākslinieks Kalamazū, Mičiganā ...