Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 39

Skalbe Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbem ... Skalbe ... žurnāla Piesaulē redaktors Artūrs Bērziņš par K. Skalbi: Otra tik smalkjūtīga, jaunradoša redaktora latviešiem nav bijis. Skalbe vienmēr nāca ar ierosinājumiem, jaunām idejām, ko pavadīja dziļa sirsnība un garīgs atbalsts autoram. Dzejnieks tik mīļi ... Skalbes ... smalkjūtīgās ...

Skalbe Ede Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbes ... Skalbe ... Pateicoties mātes atbalstam, K. Skalbe varēja beigt draudzes skolu. E. Skalbei piemitusi tēlaina izdoma, stāstīšanas tieksme, dzīves prieks, daudzpusīga jūtu pasaule, labsirdība, saticība un mīlestība, izpalīdzīgums, bezbēdība un dzīvotprieks – īpašības, kas pārmantotas ...

Skalbe Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... – 1888 Incēnos ar sirds kaiti) – kalējs. K. Skalbes tēvs. Bijis reliģiozs, interesējies par garīgām lietām, aizrautīgs lasītājs. K. Skalbe raksta: Reiz – bēglis būdams, izdzīts no dzimtenes, es stāvēju Norvēģijas ...

Skalbe Lizete Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1910 salaulājās ar K. Skalbi Rīgā, Svētā Jāņa baznīcā. 1905 pirmais L. Skalbes tulkojums – G. Merķeļa Vanems Imanta . 1915–16 Valkā strādājusi laikrakstā Līdums , 1916–18 Valkas bēgļu apgādāšanas birojā, 1919–20 Latvijas Preses birojā, 1920–21 telegrāfa aģentūrā ... Leta . 1944 ...

Skalbe Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... gada revolucionārs. K. Skalbes vecākais brālis. Ar amatu nodarbojies maz. Mīlējis makšķerēt, zvejot, medīt. Sapņotājs un romantiķis, bez latviešiem ... parastās zemes mīlestības ...

Skalbe Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
Rūdolfs (1909. 1. I Vecpiebalgā – 1986. 2. IX Masačūsetā, ASV) – jūrnieks, tālbraucējs kapteinis. 1944 beidzis ...

Ozols Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Albats , A. Bračs , J. Roze , K. Skalbe ). 1899 beidzis Irlavas skolotāju semināru. 1906–10 skolotājs Pēterpilī un Liepājā. 1912 beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju, 1915 Maskavas universitātes Juridisko  fakultāti. 1916 zvērināta advokāta palīgs Maskavā, 1917 miertiesnesis Ļipeckā, pilsētas galvas ...

Rundelis Fridrihs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1887–90 pie F. Rundeļa mācījies K. Skalbe . F. Rundelis bijis viens no labākajiem Vecpiebalgas aktieriem. Vadījis arī režiju Vecpiebalgas Labdarības ...

Ozols Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... draudzes skolā (slavenākie skolasbiedri H. Albats , K. Skalbe , Artūrs Vanags ), 1899–1900 Irlavas skolotāju seminārā, 1900–05 Ufas mērniecības skolā, 1907 beidzis reālskolu Pēterpilī. 1907–14 studējis Mehāniku Rīgas Politehniskajā institūtā, beidzis ar inženiera tehnologa grādu. 1906–13 strādājis ...

Ozols Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbe ... Bračs , Jānis Rainis [5], K. Skalbe . Dziedāja Maija Brigadere [1], Gunu Aspazijas [5] Sidraba šķidrauts tēloja O. Muceniece , Normundu K. Skalbe, Targalu P. Skrābāns . Šis sarīkojums ievadīja Vecpiebalgā 1905. gada revolūcijas notikumus. 1905 XI J. Ozols piedalījās pagasta pārstāvju kongresā ...

Roze Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbe ... Poruka , 1–20, 1929–30; K. Skalbes , 1–10, 1938–39 u.c. latviešu rakstnieku kopotus rakstus. Akciju sabiedrības Valters Rapa akcionārs. Izdevis apmēram 200 lugu, jaunatnes literatūras sēriju – 70 grāmatas, pamatskolā lasāmo grāmatu sēriju Valoda, ko sastādījis ... Jānis Ezeriņš ...

Sliede Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ramizars, J. Saujiņš, K. Skalbe, K. Skrīveris, J. Skuja, B. Sosārs, R. Sotaks, J. Sudrabkalns, J. Sudrabs. Artūrs Bērziņš raksta: Sliedes vadītā skola nebija formāla un sausa programmas izpildītāja, bet gan vispusīga idejiskā jaunatnes audzinātāja, tikumisko principu iedibinātāja un savu audzēkņu individuālo ...

Bērziņš – Ziemelis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ozols , J. Roze , A. Salums , K. Skalbe , ArtūrsVanags). Kopā ar A. Salumu izdeva literāru žurnālu Skolas Piemiņa . 1898–1901 mācījies Valkas skolotāju seminārā Rīgā, kur valdīja nožēlojams režīms – iekalšana, aizliegums izmantot literatūru ārpus mācību programmas. Tas rosināja J. Bērziņu ...

Ceriņš Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... skaidra izteiksme, no tās bērnībā ietekmējies K. Skalbe . Ar P. Ceriņa vārdu saistās ievērojams notikums Jaunpiebalgas kultūras dzīvē: 1885 vasarā viņš sarīkoja un vadīja Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības dubultkvarteta braucienu uz Igauniju un Somiju ar koncertiem Vilandē, Tartu, Hāpsalā, Tallinā ...

Albats Hermanis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ozols , K. Ozols , J. Roze , K. Skalbe , A. Vanags ), 1895-98 Valkas skolotāju seminārā Rīgā. Studējis tautsaimniecību un tieslietas Maskavas universitātē. Papildinājies juridiskajās zinātnēs Parīzē un Heidelbergā. Gadsimtu mijā publicējis literatūras kritiku T. Zeiferta rediģētajā rakstu krājumā ...