Atbildes, kuras tu meklē

Par "Meža enciklopēdiju"
Mežiem Latvijā vienmēr ir bijusi un būs liela nozīme cilvēku dzīvē. Meži ir spējuši saglabāt dabas daudzveidību, izzūdošas augu un dzīvnieku sugas, tādējādi nodrošinot sabiedrībai plašas sociālās, kultūras un ekoloģiskās vērtības. Cilvēkam ir jācenšas vērot, pietuvoties, izprast mežu un, apzinoties pastāvošās attiecības starp cilvēku un mežu, nodrošināt tā ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Tas ir panākams, savus lēmumus un darbību balstot tikai uz zināšanām.
Plašā autoru kolektīva Jāņa Broka vadībā sagatavotā "Meža enciklopēdija" ar vairāk nekā 4000 šķirkļu un 2000 attēlu ir pirmais fundamentālais enciklopēdiskais izdevums par mežiem Latvijā.
Visi raksti ir strukturēti pa tēmām. Šo dalījumu var izmantot izvērstajā meklēšanā, lai atlasītu informāciju par noteiktu tēmu.

Darbs ar "Meža enciklopēdiju"
Visi enciklopēdijas šķirkļi ir sakārtoti pēc alfabēta šķirkļu sarakstā, kas vienmēr ir pieejams loga kreisajā pusē. Šķirkļu sarakstā vienlaikus var redzēt visus šķirkļus, kuru nosaukums sākas ar izvēlēto burtu. Noklikšķinot uz šķirkļa nosaukuma, šķirkļa teksts tiek parādīts pa labi no šķirkļu saraksta.
Lai meklētu un atlasītu informāciju, meklēšanas logā ir jāievada vajadzīgais vārds/frāze.
Enciklopēdijā ir izmantoti daudzi saīsinājumi, bet, lai atvieglotu lasīšanu, turot kursoru virs saīsinājumiem, lodziņā var izlasīt pilnu, nesaīsinātu tekstu.

"Meža enciklopēdijā" izmantotie saīsinājumi