Atbildes, kuras tu meklē

Par Vācu–latviešu vārdnīcu

"Vācu–latviešu vārdnīcas" pamatā ir autoru kolektīva — A. Šteinbergas, D. Burves, I. Saliņas, I. Kļaviņas — 2001. gadā izdotā "Latviešu–vācu vārdnīca", kas pārskatīta un papildināta, izmantojot mazākas vācu–latviešu vārdnīcas, kopā aptverot vācu valodas vārdu un izteicienu tulkojumus 45 000 šķirkļu.

Pamatvārdnīcu papildina dažādu nozaru — mežzinātnes, hidroinženierzinātnes, mehānikas, tehnikas, enerģētikas, elektrības, tekstilrūpniecības, sporta, kristalogrāfijas un mineroloģijas, poligrāfijas un izdevējdarbības, arheoloģijas, ekonomikas u.c. nozaru — terminoloģija ar apm. 23 500 vācu valodas vārdu un izteicienu šķirkļu.