Atbildes, kuras tu meklē

Par "Angļu–latviešu vārdnīcu"

"Angļu–latviešu vārdnīcas" pamatā ir autoru kolektīva — Z. Belzējas, I. Birzvalkas, L. Jurkas, R. Mozeres, J. Raškeviča, A. Treilona — radītā un atjaunotā "Angļu–latviešu vārdnīca", kurā ir vairāk nekā 70 000 šķirkļu ar angļu valodas vārdu un izteicienu tulkojumiem.

Pamatvārdnīcu papildina dažādu nozaru — astronomijas, arheoloģijas, bibliotēkzinātnes, dabas aizsardzības, ekonomikas, enerģētikas, gāzes, kristalogrāfijas, mehānikas un tehnikas, medicīnas, mežzinātnes, mineraloģijas, muitas, muzeoloģijas, pedagoģijas, poligrāfijas un izdevējdarbības, rūpniecības, sociālās nodrošināšanas, sporta, Valsts kontroles u.c. nozaru — terminoloģija ar apm. 33 000 latviešu valodas vārdu un izteicienu šķirkļu.

"Angļu–latviešu vārdnīcā" ir integrēta arī "Angļu valodas saīsinājumu tulkojošā vārdnīca" ar 1011 šķirkļiem un "WordNet" krātuve ar skaidrojumiem angļu valodā, kurā var atrast skaidrojumus un lietojuma piemērus apm. 147 000 angļu valodas vārdu.