Atbildes, kuras tu meklē

Par "Krievu–latviešu vārdnīcu"

"Krievu–latviešu vārdnīcas" pamatā ir autoru kolektīva izdotā "Krievu–latviešu vārdnīca" divos sējumos, kas 1959. gadā ir izdota Latvijas Valsts izdevniecībā. Vārdnīca ir pārskatīta no jauna, un tajā ir publicēti ap 68 000 šķirkļu, no kuriem katrs ietver vienu vai vairākus krievu valodas vārdu un izteicienu tulkojumus.

Pamatvārdnīcu papildina dažādu nozaru — medicīnas, inženierzinātnes, mehānikas un tehnikas, enerģētikas, rūpniecības, pedagoģijas, dabas, transporta, bibliotēku, sporta, celtniecības, muzeoloģijas, poligrāfijas, arheoloģijas, ģeoloģijas, lauksaimniecības, ekonomikas u.c. nozaru — terminoloģija ar apm. 62 000 krievu valodas vārdu un izteicienu šķirkļu.