Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: ik
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 12

ikTulkojumi


ik every;
ik dienas - daily, every day
ik gadu - yearly, every year, annually
ik stundas - every hour, hourly
ik brīdi - every moment, constantly
© Andrejs Veisbergs, 2021; © Tilde, 2021

ik ceturksniTermini, Sinonīmi


ik dienasTermini


pārnedēļasTulkojumi

ik p.

pārnaktisTulkojumi

ik p.

stundaTulkojumi, Termini, Sinonīmi

ik stundas

pārgadusTulkojumi

ik p.

pārmēnešusTulkojumi

ik p.

pārvakarusTulkojumi

ik p.

pārstundasTulkojumi

ik p.

laiksTulkojumi, Termini, Sinonīmi


dienaTulkojumi, Termini, Sinonīmi

ik dienas māte raušus necep


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls