Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: bauda
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 5

baudaTulkojumi


baudà (4) sods; soda nauda
mokėti baudą - maksāt sodu
skirti piniginę baudą - sodīt ar naudas sodu
baudos metimas fizk. - soda metiens
baudos aikštelė fizk. - soda laukums
baudėjas -a (1) sodītājs -a;
baudimas (2) sildīšana;
baudinys (3b) fizk. soda sitiens
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009

nubaustiTulkojumi

nubausti pinigine bauda

aikštelėTulkojumi

baudos aikštelė

smūgisTulkojumi

baudos smūgis

taškasTulkojumi

baudos taškas


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls