Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: laikyti
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 50

laikytiTulkojumi


laikýti (laĩko, laĩkė)
1.
turēt
laikyti vaiką už rankos - turēt bērnu pie rokas
laikyti vėliavą - turēt karogu
laikyti šilumą - /sa/turēt siltumu
geri batai ilgai laiko - labi zābaki ilgi iztur
2.
turēt; uzturēt; glabāt
laikyti karvę - audzēt govi
laikyti butą švarų - /uz/turēt dzīvokli tīru
laikyti pinigus banke - glabāt naudu bankā
3.
(kuo) turēt (par ko)
laikyti savo pareiga - turēt par savu pienākumu
laikyti jį išmintingu - uzskatīt viņu par prātīgu
kaimyną laikė šykštuoliu - kaimiņu uzskatīja par skopuli
kuo jūs mane laikote? - par ko jūs mani turat? sar.
4.
/no/likt, /no/kārtot, /iz/turēt (eksāmenus)

laikyti liežuvį už dantų - turēt muti ciet (klusēt)
širdyje laikyti - sirdī ieslēgt (arvien atcerēties)
laikytis (laikosi, laikėsi) (ko)
1.
turēties (pie kā)
laikytis už atramos - turēties pie atbalsta
vos ant kojų laikytis - tikko turēties uz kājām
laikytis dešinės - turēties pa labi
2.
ievērot (ko)
laikytis įstatymų - ievērot likumus
laikytis drausmės - ievērot disciplīnu
3.
/sa/valdīties, /no/turēties
jis vos laikyosi neverkęs - viņš tikko (ar grūtībām) valdās, lai neraudātu
laikykitės! - izturību!
laikytojas -a (1) turētājs -a; uzturētājs -a;
laikytuvas (2) sk. laikìklis
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009

Tulkojumi

laikyti už plaukų
laikyti už kvailą

užsparėTulkojumi

laikyti lentas užsparėje

užantisTulkojumi

laikyti akmenį užantyje

užjuostisTulkojumi

laikyti pinigus užjuostyje

santauposTulkojumi

santauposas laikyti taupomojoje kasoje

areštuotiTulkojumi

laikyti areštuotą

bankasTulkojumi

laikyti banką

liežuvisTulkojumi

liežuvį už dantų laikyti

egzaminasTulkojumi

egzaminus laikyti

garbėTulkojumi

laikyti garbe

skreitasTulkojumi

laikyti skreite

sijonasTulkojumi

laikyti po sijonu

padurkasTulkojumi

po padurku laikyti

seifasTulkojumi

laikyti pinigus seife


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls