Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: zuikis
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 6

zuikisTulkojumi


zuĩ (2) zaķu māte; zaķene;
zuikelis (2) dem. zaķītis;
zuikena (3b) zaķāda;
zuikiauti (~iáuja, ~iãvo), medīt (ķert) zaķus;
zuikiena (1) zaķa gaļa;
zuikinė (1) zaķenīca; zaķene; zaķādas cepure;
zuikinėti (~inė́ja, ~inė́jo), sk. zuikiáuti;
zuikinis (1) zaķa-; zaķu-;
zuikis (2)
1.
zaķis
zuikis skuodžia (neria) į mišką - zaķis cilpo (joņo) uz mežu
zuikis bėgdamas kilpas mėto - zaķis skrien cilpas mesdams
zuikis puikis folkl. - zaķis garausis
2.
sar. zaķis, bezbiļetnieks -ce
 zuikį pagauti - noķert zaķi (pakrist)
zuikiu važiuoti - braukt par zaķi (bez biļetes)
zuikio pyragas - ciemakukulis
zuikiškas -a (1) zaķa-; zaķu-
zuikiškas bailumas - zaķa bailes
zuikiukas (2) zaķēns;
zuikmiegis (1) sar. trausls miegs; zaķa miegs;
zuiktaukiai (1) dsk. zaķa tauki dsk.;
zuikutis (2) zaķītis

saulės zuikutis - saules zaķītis
zuikvanagis (1) sk. vìštvanagis
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009

nukurtiTulkojumi

zuikis nukūrė

puikisTulkojumi

zuikis puikis

pyragasTulkojumi

zuikio pyragas

pagautiTulkojumi

zuikį pagauti

nupiltiTulkojumi

nupilti zuikį


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls