Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Gliks
Atrasto rezultātu skaits: 7

Skatīt attēlu galeriju ar atrastajiem rezultātiem


Glika ozols I Attēls
... gadā, to stādījis mācītājs Ernests Gliks pēc Vecās Derības pārtulkošanas latviešu valodā. Līdzās ... 1689. gadā stādītais ...

Ernsta Glika tulkotā Bībele Attēls

Apekalna (Opekalna) luterāņu baznīca Attēls
... gadā, 1701. gadā nodega (E. Gliks - "Opokas baznīca sakrita pelnos"). Mūra baznīca celta 1774.-1779. gadā. 1927. gadā pēc P. Kampes projekta restaurēts tornis.

Bībeles pirmizdevuma titullapa Attēls
E.Glika tulkotās Bībeles pirmizdevuma titullapa ...

Alūksnes evanģēliski luteriskā baznīca Attēls
... ievērojama arī ar to, ka tajā atrodas 1694.gada E. Glika tulkotās Bībeles eksemplārs, utt.. Arch. Haberland, Kristof (1749-1803, būvmeistars) Alūksne (Latvija) Oriģinālais nosaukums: Sweizinajums is Aluksnes. Alūksnes evanģēliski luteriskā baznīca.

Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca Attēls
... ievērojama arī ar to, ka tajā atrodas 1694.gada E. Glika tulkotās Bībeles eksemplārs, utt.. Arch. Haberland, Kristof (1749-1803, būvmeistars) Alūksne (Latvija)

Jaunlaicenes muižas dīķis ar saliņu Attēls
... Viņš apprecējis Ernsta Glika mazmazmazmazmeitu Sofiju Henrieti Guillemot de Villebois. Būdams hidrotehnikas inženieris, barons uz plosta izveidojis saliņu, iestādījis kokus un palaidis dīķi, lai peld. Saliņa bijusi dāvana sievai dzimšanas dienā. Vēlāk, kad saliņa nostiprinājusies pašreizējā vietā ...