Atbildes, kuras tu meklē

Sadaļā Valoda apkopoti latviešu valodai noderīgi rīki un uzziņu resursi.

Sadaļā Vārdu analīze vairumam latviešu valodas vārdu var veikt vārda analīzi.

Tā var ātri noskaidrot, kā pareizi rakstāmi latviešu vārdi dažādos locījumos. Vārdu analīzes sistēmā ir ietverta Tildes vairāk nekā 10 gadu laikā uzkrātā latviešu valodas vārdu datu bāze, kas ir lielākā un pilnīgākā šāda veida latviešu valodas vārdu krātuve. Izstrādātā vārdu locīšanas tehnoloģija ļauj ikvienam interesentam ar automātisko līdzekļu palīdzību noskaidrot latviešu valodas vārda gramatisko informāciju un vārdformas. Šīs sadaļas mērķis ir sekmēt latviešu literārās valodas normu ievērošanu un lietošanu, kā arī dot iespēju ikvienam pārbaudīt savas runas un rakstības pareizību.

Vārdu analīzes sistēma ir papildināta ar latviešu valodas gramatikas pamatprincipu aprakstu, kuri apkopti sadaļā Valodas uzziņas un kurus izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros. Šo projektu ir atbalstījusi Valsts valodas aģentūra.

”Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca” ir lielisks palīgs vēstuļu un sacerējumu rakstīšanā. Tā noder, lai mācītos, pētītu un bagātinātu latviešu valodu.