Atbildes, kuras tu meklē

Par sadaļu Vārdu analīze

Lai varētu ātri noskaidrot, kā pareizi rakstāmi latviešu vārdi dažādos locījumos, Tilde ir izveidojusi pareizrakstības uzziņu sistēmu. Tajā ietverta vairāk nekā 10 gadu laikā Tildes uzkrātā latviešu valodas vārdu datu bāze, kas ir lielākā un pilnīgākā šāda veida krātuve.

Mūsu mērķis ir sekmēt latviešu literārās valodas normu ievērošanu un lietošanu un visiem interesentiem palīdzēt apgūt latviešu valodu. Tildes tehnoloģija ļauj ar automātisko līdzekļu palīdzību noskaidrot vairumam latviešu valodas vārdu gramatisko informāciju un vārdformas.

Latviešu valoda ir sarežģīta un mainīga, tāpēc Tilde seko līdzi izmaiņām un regulāri papildina un pilnveido datu bāzi. Tomēr, kā ikvienā automātiskā sistēmā, tajā iespējamas arī kļūdas, tāpēc sistēmu nevar uzskatīt par normatīvo avotu pareizrakstības jautājumos. Priecāsimies, ja informēsit par kļūdām un nepilnībām.

Šī projekta izdošanu ir atbalstījusi Valsts valodas aģentūra.