Atbildes, kuras tu meklē

Par sadaļu Valodas uzziņas

Vārdu analīzes sistēmu papildina sadaļa Valodas uzziņas. Tajā ir sniegta plaša informācija par visām latviešu valodas vārdšķirām, kā arī dots latviešu valodas gramatikas pamatprincipu apraksts.

Latviešu valoda pieder pie fleksīvo valodu klases. Tai ir raksturīga sarežģīta morfoloģija. Latviešu valodā ir šādas vārdšķiras: lietvārdi, īpašības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, darbības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi, prievārdi, saikļi, partikulas un izsauksmes vārdi. Šajā sadaļā ir aprakstīti vārdu locīšanas likumi.

Informācija veidota, apkopojot vairāku autoru viedokli šajā jautājumā. Sadaļas Valodas uzziņas saturu sagatavojusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.