Atbildes, kuras tu meklē

grammar school

Angļu—latviešu vārdnīca
grammar school ['græməsku: l] n
1.
klasiskā ģimnāzija
2.
amer. vidusskolas vecākās klases
© Zigrīda Belzēja, Irēna Birzvalka, Lūcija Jurka, Rasma Mozere, Jānis Raškevičs, Agris Treilons, 1995; © Tilde, 2009


Skaidrojumi

Skaidrojošā vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu