Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Daugavpils cietokšņa jeb jezuītu klostera baznīca

Daugavpils raj., Vaļņu iela, Daugavpils

Daugavpils cietokšņa baznīca jeb agrākā Daugavpils jezuītu klostera baznīca celta 18.gadsimta vidū baroka stilā. Tā bija trīsjomu bazilika, pie tam augstākais virsjoms segts ar varenu cilindra velvi un burām, bet sānu jomi - ar krusta velvēm. Fasādes sānos pacēlās divi augsti torņi, fasādes vidusdaļu rotāja dekoratīvs zelmenis. Baznīca gāja bojā II Pasaules kara laikā.

Daugavpils (Latvija). 1935

© Latvijas Nacionālā bibliotēka