Atbildes, kuras tu meklē

E. Dārziņš "Teicitostundu, tobrīdi", balsij ar klavierēm

Emīla Dārziņa solodziesmas visbiežāk saistītas ar mīlas liriku. Visvairāk (8) ar gara radinieka Jāņa Poruka augstvērtīgo tekstu. Daiļrades sākumā valda gaiša, jūsmīga noskaņa - abās dziesmās ar Rūdolfa Blaumaņa vārdiem Vēl tu rozes plūc (1901), Kā zagšus (1902), kā arī dziesmās ar Jāņa Poruka vārdiem Teici to stundu, to brīdi (1905) un Aizver actiņas un smaidi (1907).

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: