Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rīgas pils
Atrasto rezultātu skaits: 193

Skatīt attēlu galeriju ar atrastajiem rezultātiem


rīvas klostera viduslaiku nocietinājumi (Zviedru skanstis)<
iskā Rīgas Jūras pils vieta. Šeit 1205. gadā cisterciešu mūki uzcēla nocietinātu klosteri ...

les baznīcas drupas uz Svētās Meinarda salas Daugavā<
... Rīgas ... pili.... ) viņa mirstīgās atliekas pārapbedīja Rīgas Doma baznīcā, kuras sienas nišā tās atrodas vēl tagad. Par Sv. Meinarda dzīvi un darbībām liecina Indriķa un Atskaņu hronikas (12.-13. gs.). 2010. gada 24. septembrī Daugavas prospekta malā pie Rīga-Daugavpils ... šosejas, zaļā ...

pils pilsētas vēsturiskais centrs<
... Rīgu,... nozīmīgākās ielas Daugavpilī ir Rīgas, Ludzas un Pils ielas. Rīgas ielas trase iezīmēta jau 1655. gadā. Šajā laikā vienā ielas pusē mēdza atrasties ēka, otrā - sakņu dārzs. 19. gadsimta vidū sākotnēji par galveno ielu uzskatīja Pēterburgas (Saules) ielu, ... kas šķērso pilsētas ...

<Allažu muiž Attēls
... Rīgas ... Bokslafs atjaunoja 1905.g. nodedzināto pili ap 1911.g. Allažu pagasts cieta I pasaules kara laikā, jo cauri pagasta teritorijai 4 km garumā gāja frontes līnija, kara postījumos pilnīgi tika sagrauta muižas pils. No kādreizējās Allažmuižas saglabājušās tikai ...

pilsētas vēsturiskais centrs<
... tagadējā Tukuma vietā pie Rīgas - Prūsijas kara un tirdzniecības ceļa bijusi nocietināta lībiešu pils un ciems. Rakstītos avotos Tukums pirmoreiz minēts 1253. gadā. Viduslaikos Tukums bija ostas pilsēta, jo Slocene bija kuģojama. Ap 1300. gadu Livonijas ordenis te uzcēla pili.... . 1484. gadā pilsētai ...

as muižas kungu māja<
... Pils ... īpašnieks vēsturnieks Astafs fon Tranzē-Rozeneks pili atjaunoja pēc Rīgas arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta 1908. gadā, pēc iespējas atjaunojot un saglabājot baroka laikmeta elementus. Kopš 1940. gada pilī atrodas skola. 2003. gadā atjaunotas ... un izgaismotas ...

vas muižas kungu māja<
... Pils ... īpašnieks vēsturnieks Astafs fon Tranzē-Rozeneks pili atjaunoja pēc Rīgas arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta 1908. gadā, pēc iespējas atjaunojot un saglabājot baroka laikmeta elementus. Kopš 1940. gada pilī atrodas skola. 2003. gadā atjaunotas ... un izgaismotas ...

pilsētas vēsturiskais centrs<
... tagadējā Tukuma vietā pie Rīgas - Prūsijas kara un tirdzniecības ceļa bijusi nocietināta lībiešu pils un ciems. Rakstītos avotos Tukums pirmoreiz minēts 1253. gadā. Viduslaikos Tukums bija ostas pilsēta, jo Slocene bija kuģojama. Ap 1300. gadu Livonijas ordenis te uzcēla pili.... . 1484. gadā pilsētai ...

algas novada dome<
... pils ... darboties kolhoza” Piebalga” kantoris. Stāsts: Kad Rīga celta, visiem lauciniekiem, kas braukuši Rīgā, bija jāieved pa akmenim. Izņēmums bijuši Piebaldzēni, jo abas Piebalgas piederējušas grāfam Šeremetjevam, kurš saviem zemniekiem bija dabūjis atļauju akmeņus ... nevest. Tāpēc, sastopoties ...

ergas muiža un tās īpašnieks Marians Šahno<
... pils ... Rudzātu pagasta Soltupē (agrāk Preiļu pag.). beidzis Rīgas Pētera I reālskolu un Pēterburgas garīgo semināru (1902). Bijis vikārs Pēterburgā (1902 – 1903), Preiļos (1903 – 1906), prāvests Rīga, Ludzā, Kalupē (1906 – 1912), Dagdā, dekāns Aglonā (1913 – 1920) un Rēzeknē, prāvests ...

vārti<
... tajā iebūvētas dažādas detaļas no citām senām Rīgas celtnēm, podiņu krāsns atvesta pat no Krustpils pils.<_letri

<1. Daugavgrīvas bataljona strēlniek Attēls
... Rīgas ... brīvprātīgos svinīgi pavadīja uz Daugavmalu, kur iepretim Rīgas pilij jaunkareivji tika sasēdināti liellaivās un aizvesti uz apmācību vietu Vecmīlgrāvī Cizes fabrikas teritorijā. Liellaivas ...

"Nameise rex Semigallorum" Attēls
"Nameise rex Semigallorum"... ". L.Liberta glezna ...

āja Jāņa Kugas māja<
... altārgleznu Ikšķiles baznīcai, griestu gleznojumus Rīgas pilij. Gleznojis ainavas, portretus (A. Austriņš, A. Dombrovskis), klusās dabas. Saņēmis Latvijas Kultūras fonda prēmijas (1924., 1925., Grand Prix Parīzē (1939). Kad Ikšķile sāka augt un attīstīties, 1929. gada oktobrī ... ikšķilieši nodibināja ...

Dārziņa muzejs „Jāņaskola”<
... /Mēness meti, saules stīga. Emīls Dārziņš.- Rīga: Pils, 2006.- 11.lpp. Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu! Objekta iesniedzējs : Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā : Gunta Romanovska<_letri