Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: augstas gudrības grāmata
Atrasto rezultātu skaits: 2

Stenders Gothards Frīdrihs Enciklopēdiskā vārdnīca
... grāmatas ... Ziņģu lustes (1 –2, 1783–89), Tā Vecā Stendera Augstas gudrības grāmata – no pasaules un dabas (1774). Izveidojis pirmo ilustrēto ābeci Bildu ābece (1787), latviešu valodā Gramatikās sniegti priekšstati par latviešu mitoloģiju, folkloras žanriem, tautasdziesmu ... un mākslas dzejas ...

enciklopēdija Enciklopēdiskā vārdnīca
... populārzinātnisko enciklopēdiju var uzskatīt G.F.Stendera Augstas gudrības grāmatu no pasaules un dabas (1776), bet alfabētisko – J.Dravnieka Konversācijas vārdnīcu (1 –2, 1891–98, 27 burtnīcas, nepabeigta ...