Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: celiņš
Atrasto rezultātu skaits: 1143

zivju ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
– hidrotehniskā būve zivju migrācijas nodrošināšanai ...

Ļeņina Ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1962–89 Liepājā 4 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Liepājas rajona komiteja ...

Padomju Ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1947–89 Ogrē 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Ogres rajona komiteja ...

Komunisma Ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1950–56 Neretā 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Neretas ...

Samuraja ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
( Ghost Dog: The Way of Samurai ) – amerikāņu un franču aktierfilma (116 minūtes, 1999 ...

Jaunais Ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1945–59 Aizputē 3 reizes nedēļā (1945 neregulāri). Izdeva Latvijas Kompartijas Aizputes ...

Komunisma Ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1962–89 Bauskā 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Bauskas rajona komiteja un rajona ...

kuģu ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
, fārvaters – līnija upes gultnes plānā, kas savieno šķērsgriezumu ...

grāmatas ceļš Svešvārdu vārdnīca
Bibliotekāro procesu un operāciju noteikta secība iespieddarba bibliotekārās apstrādes kompleksā no to ienākšanas bibliotēkā līdz izsniegšanai ...

piekļuves ceļš Svešvārdu vārdnīca
Noteiktā secībā izkārtoti datu bāzes ieraksti, kas jāizskata ...

migrācijas ceļš Svešvārdu vārdnīca
Pārveidošanas soļu secība, kas ļauj organizācijai pakāpeniski un bez konfliktsituācijām ...

piekļuves ceļš Svešvārdu vārdnīca
Datu pārraides tīklos - mezglu secība, caur kuriem tiek ...

ceļa kūkumošana Enciklopēdiskā vārdnīca
... – ceļa bojājums, kas rodas pavasarī, kad zem ceļa segas kūst nefiltrējošā ceļa ... klātnes ...

ceļa servitūts Enciklopēdiskā vārdnīca
... tiesības lietot cita īpašnieka zemes gabalā esošo ceļu vai ierīkot to no jauna,... , ja viņa zemes ...

ceļa šķērsprofils Enciklopēdiskā vārdnīca
ceļa griezums perpendikulāri tā ... garenasij. Ietver datus ...