Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: ciest
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 52

ciestTulkojumi, Sinonīmi


ciest (~šu, ~t, ~š, ~ta, ~tīs)
1.
kentėti (patirti skausmą, nemalonumą)
viņš ir daudz cietis - jis daug kentėjo
2.
[iš]kentėti, [iš]tverti, [pa]kęsti, pakelti šnek. (turėti kantrybės)
ciest slāpes - kęsti troškulį
ciest trūkumu - kęsti trūkumus (nepriteklius)
tik karsts, ka nevar ciest - taip karšta, kad negali[iš]tverti
es neciešu troksni - aš nepakenčiu triukšmo
neciest nekādus iebildumus - nepakęsti jokių prieštaravimų
es viņu nevaru ciest - aš jo negaliu pakęsti
3.
nukentėti, patirti nesėkmę
ciest ugunsgrēkā - nukentėti per gaisrą, nukentėti nuo gaisro
ciest neveiksmi - patirti nesėkmę
ciest zaudējumus - patirti nuostolių
ciest avāriju - būti ištiktam avarijos
ciest sakāvi - būti sutriuškintam
ciest sodu - būti baudžiamam
4.

ciest klusu - patylėti
ciesties (~šos, ~ties, ~šas, ~tās, ~tīsies), [pa]kentėti, iškęsti, ištverti
viņš ilgi cietās, tomēr nenocietās - jis ilgai kentė, bet vis dėlto neiškentė
ciešams -a
1.
pakenčiamas -a
tas vēl ir c.! - tai dar pakenčiama!
tas vairs nav ciešams - tai nebepakenčiama, to nebegalima pakęsti!
2.

ciešamā kārta gram.  - neveikiamoji rūšis, pasyvas
ciešanas tik pl. kentėjimas, kančios
ciešanu pilna seja - kupinas kančių veidas
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009

cietTulkojumi

ausis ir ciet
balss ir ciet
deguns ciet
dīķis jau ciet
logi bija ciet
...

cietiTulkojumi, Sinonīmi

cieti novārīta ola
cieti skatīties

klusuTulkojumi, Sinonīmi

ciest klusu
ciet klusu!

zaudējumsTulkojumi, Sinonīmi

ciest zaudējumus

trūkumsTulkojumi, Sinonīmi

ciest trūkumu

pārestībaTulkojumi, Sinonīmi

ciest pārestību

ugunsgrēksTulkojumi, Sinonīmi

ciest ugunsgrēkā

sakāveTulkojumi, Sinonīmi

ciest sakāvi

neveiksmeTulkojumi, Sinonīmi

ciest neveiksmi

badsTulkojumi, Sinonīmi

ciest badu

cietsTulkojumi, Sinonīmi

cieta guļa
cieta ola
cieta griba
cieti soļi
cieta vilna
...

cieteTulkojumi, Sinonīmi

cieti saturošs, ar cieti bagāts

ņemtTulkojumi, Sinonīmi

ņemt ciet
elpu ņem ciet

rautTulkojumi, Sinonīmi

elpu rauj ciet


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls