Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: dvēsele
Atrasto rezultātu skaits: 81

dvēsele Enciklopēdiskā vārdnīca
... kas saglabājas arī pēc fiziskā auguma nāves. Dvēsele spējīga sazināties ne tikai ar materiālo ... un jutekliski ...

u palīdzētāju dvēselēm šķīstītavā kongregācija<
... veikt žēlsirdības darbus. Māsu palīdzētāju dvēselēm šķīstītavā kongregācija centrs atrodas Sulejuvkā (Polija). Latvijā darbojas ...

Brahmans Enciklopēdiskā vārdnīca
... augstākā būtne, pirmsākums, abstrakta, bezpersoniska dvēsele, kurā ... galu galā ieplūdīs ...

džainisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... pirmsākumiem) – džīvu un adžīvu (visu, kas nav dvēsele). Džaini tic karmai, bet noliedz vienoto dvēseli jeb augstāko Dievu, uzskatot, ka pasaulē ir ļoti liels nemainīgu dvēseļu skaits, kas var būt un var arī nebūt iemiesotas. Džainisms ...

rs<
... Atzina metepsihozi (reinkarnāciju), ka dvēsele ir nemirstīga un visu dzīvo būtņu radniecību. Ētikā prasīja attīrīšanos (katarsi): ķermenī – ar veģetārismu, dvēselē – izzinot Visuma mūzikas intervālu un skaitļu attiecības, kas ...

iva (Redgrave) Vanesa<
... Čehova Kaija ), Nora Melodija (J.O’Nīla Dzejnieka dvēsele ), Ella (H.Ibsena Jūns Gabriels Borkmans , 1996). 1958–2002 atveidojusi ~80 kinolomas ( Fotopalielinājums ...

omans<
... Populārākās – Par it visu pasaulē dārgāka ir dvēsele un Šodien mums bērniņš piedzimis svēts .<_letrid

ātmans Enciklopēdiskā vārdnīca
... indiešu filozofijā, īpaši vedāntā, individuālā dvēsele, mūžīgā ...

animisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... visam, vai tas būtu dzīvs vai nedzīvs, piemīt dvēsele. Animisma termins apzīmē uzskatu, ka visās ...

ņš Valdis<
... Sarakstījis dekadentiskas ievirzes romānu Slimā dvēsele (periodikā 1907, grāmatā 1911 ...

uvēns<
... varmācīgā nāvē miruša cilvēka (parasti bērna) dvēsele, gars, kas kaitē cilvēkiem un mājlopiem, uzgulstoties tiem miegā un cenšoties ...

Heraklīts Enciklopēdiskā vārdnīca
... jebkura pārmaiņa un kustība pasaulē, ir uguns, arī dvēsele (psihe) kā īpašs uguns paveids; ka visas pārmaiņas nosaka logoss. Izziņā izšķīra juteklisko un racionālo līmeni. Ētikā par augstāko vērtību uzskatīja iespēju ...

Ikstena Nora Enciklopēdiskā vārdnīca
... Brīnumainā kārtā (2000), Vija Vētra: Deja un dvēsele (2001), Māra Zālīte: Zīdtārpiņu musināšana (2003), Esamība ar Regīnu (2007). Prozai raksturīga mītiska laiktelpa, estetizēta metaforu sistēma. Sarakstījusi īsprozas grāmatas Nieki un izpriecas (1995), Maldīgas romances (1997;2013), Dzīves stāsti ...

Lūcija<
... 1927), Koka dievs (1928), dzejoļu krājumus Mana dvēsele (1917), Ziemeļu saulē (1921), Es, Lucija Zamaič, un mani vārdi (1923), Mīlas kontrabanda (1931). Izdota darbu ...

rpis<
... varmācīgā nāvē miruša (galvenokārt bērna) dvēsele, kas nāk kaitēt dzīvajiem ...