Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: guosti
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 2

guostiTulkojumi


gúosti (~džia, ~dė), mierināt; žēlot (piem., raudošu bērnu);
guostis (~džiasi, ~dėsi) (kuo) žēloties; gausties (par ko)
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009

guodžiaTulkojumiSkatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls