Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: iet
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 100+

ietTulkojumi, Sinonīmi


iet (eju, ej, ~t, gāja, ~s)
1.
eiti (judėti)
iet pa šoseju uz pilsētu - eiti plentu į miestą
kurp iedams? - kur beeini?, kur beeinąs?
līdz skolai nav ne stundu ko iet - iki mokyklos nėra nė valandos kelio
ledus iet - ledai eina
pulkstenis iet par ātru - laikrodis skuba (eina per greitai)
bērns mācās iet - vaikas mokosi vaikščioti
iet pa pēdām - sekti pėdsakais (pėdomis)
apmeklētāji nāk un iet - lankytojai ateina ir išeina
iet savu ceļu prk.  - eiti savo keliu
iet atpakaļ - eiti (grįžti) atgal
iet garām - praeiti pro šalį
iet kājām - eiti pėsčiam
iet klāt - prieiti artyn
iet pa priekšu - eiti priekyje
iet uz priekšu - eiti į priekį (pirmyn)
iet projām - išeiti
iet solī - eiti žingsniu
2.
eiti, slinkti (apie laiką, darbą)
darbs neiet uz priekšu - darbas neina į priekį (nejuda pirmyn)
laiks iet - laikas bėga (eina)
ziema iet uz beigām - žiema baigiasi
pulkstenis iet uz desmitiem - [eina] dešimta valanda
3.
eiti, tęstis, trauktis
ceļš iet caur mežu - kelias eina per mišką
4.
(su loc.) eiti atlikti kokį darbą, kuo verstis
iet ciemos - eiti į svečius
iet ganos - eiti už piemenį, eiti ganyti
iet par kalpu - eiti (dirbti) samdiniu
iet nabagos - eiti elgetauti, išeiti ubagais šnek.
iet palīgā - eiti į pagalbą
iet rotaļās - eiti žaisti
iet sēnēs - eiti grybauti
iet skolā - lankyti mokyklą
iet uzbrukumā - eiti į puolimą (į ataką)
iet vistiņās - eiti vištelių (žaisti vištelėmis)
iet zaldātos - išeiti į kariuomenę
5.
pakeisti būseną
iet pie vīra - eiti už vyro (ištekėti)
iet tautās - ištekėti
iet bojā - žūti
kuģis iet bojā - laivas skęsta
iet zudumā - nunykti, žūti
iet labumā - 1) eiti į naudą 2) taisytis, priaugti svorio
iet mazumā - eiti mažyn, mažti
iet nost - slinkti (apie plaukus)
piens iet pāri - pienas bėga (verdant)
durvis neiet ciet - durys neužsidaro
6.

govs iet vēršos arch.  - karvė jaučių ieško

iet gar ausīm - pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina
iet(kāda) pēdās - sekti (kieno) pėdomis, sekti (kuo)
darbs iet no rokas - darbas eina iš peties
tas man iet pie sirds - tai man prie širdies
šermuļi iet pa kauliem - [visas] kūnas pagaugais eina
kā nācis, tā gājis - kaip užgyventa, taip ir pragyventa
labāk redzu viņu ejam, nekā nākam - mielesnis išeinantis, negu ateinantis
es jau nu neiešu viņu lūgties - aš prieš jį nesilankstysiu
iet galvā - eiti (lįsti) į galvą
iet kādam virsū - už[si]pulti ką
nu tik gāja vaļā! - na ir prasidėjo!
lai viņš iet! - bala jo nematė!
ej nu ej! - eik[jau] eik!
ej nu sazini! - ir žinok dabar[žmogau]!
lai iet! - tebūnie!, sutarta!
tā[tas] neiet - taip negalima, nieko nebus
kā[labi] iet? - kaip sekasi?, kas gero?
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009

ejTulkojumi

ej nu[ej]!

gājuTulkojumi


iesietTulkojumi


ejuTulkojumi


pulkstenisTulkojumi, Sinonīmi

pulkstenis iet pareizi
pulkstenis iet par ātru
iet kā pulkstenis

ciemsTulkojumi, Sinonīmi

iet ciemos
labāk iet pie rada ciemā nekā strādāt

priekšaTulkojumi, Sinonīmi

iet pa priekšu
iet uz priekšu

pāriTulkojumi, Sinonīmi

iet pāri ielai, iet pāri pār ielu

barsTulkojumi, Sinonīmi

iet barā
iet baru bariem

takaTulkojumi, Sinonīmi

iet / skriet pa taku
iet iemītas takas

kopsolīTulkojumi

iet kopsolī
iet kopsolī ar dzīvi

solisTulkojumi, Sinonīmi

iet smagiem soļiem
iet vienā solī, iet soli solī

bojāTulkojumi


paTulkojumi, Sinonīmi

iet pa ielu
iet pa pēdām
iet pa priekšu
iet pa māju?


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls