Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: palšti
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 4

palštiTulkojumi


pal̃šti (~ta, ~o), kļūt palsam -ai
suknelė palšta - kleita balē
palšumas (2) palsums;
palšuoti (~úoja, ~ãvo), rādīties (rēgoties) palsam -ai
iš tolo kažkas palšta - pa gabalu kaut kas pelēks rēgojas
palšvas -à (4) mazliet palss -a; pelēcīgs -a
palšvi debesys - pelēcīgi mākoņi
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009

palšaiTulkojumi

palšai margas

palšuotiTulkojumi

iš tolo kažkas palšta

palšasTulkojumi

palši debesys


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls