Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: propulsion
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 9

propulsionTulkojumi, Skaidrojumi


propulsion [prə'pʌʃn] n
1.
virzīšana (vai virzīšanās) uz priekšu
2.
virzošais spēks
3.
dzinējspēks
4.
med. propulsija
© Zigrīda Belzēja, Irēna Birzvalka, Lūcija Jurka, Rasma Mozere, Jānis Raškevičs, Agris Treilons, 1995; © Tilde, 2009

ion propulsionTulkojumi


rocket propulsionSkaidrojumi


jet propulsionSkaidrojumi


nuclear propulsionSkaidrojumi


jet propulsionTulkojumi


propulsion systemSkaidrojumi


reaction propulsionSkaidrojumi


reaction propulsion engineSkaidrojumiRezultāti no ārējiem resursiem: 8

Piekļuve plašai daudznozaru un daudzvalodu terminoloģijai internetā: www.eurotermbank.com

dabaszinātnes un eksaktās zinātnes; mašīnbūve
reaction propulsionEN DE LV RU

dabaszinātnes un eksaktās zinātnes; mašīnbūve
jet propulsionEN DE LV RU

gaisa un kosmiskais transports
Propulsion systemEN LV

veselība
propulsion unitEN DA DE ET IT LT LV

veselība
foot propulsionEN DA DE ET IT LT LV

Skatīt visus EuroTermBank rezultātus(8)