Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: reikšti
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 4

reikštiTulkojumi


réikšti (~škia, ~škė)
1.
nozīmēt
ką tai reiškia? - ko tas nozīmē?
2.
izteikt, izsacīt, paust
sąvokos reiškiamos žodžiais - jēdzieni izsakāmi vārdos
reikšti dėkingumą - izteikt pateicību
reiiu pagarbą - izsaku cieņu
reikštis (~škiasi, ~škėsi), izpausties, atklāties
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009

užuojautaTulkojumi

reikšti kam giliausią užuojauttą tėvui mirus

sąvokaTulkojumi

žodis reiškia sąvoką

savaimėTulkojumi

kai kurie veiksmažodžiai reiškia savaimės veiksmą


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls