Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: sovjetizācija
Atrasto rezultātu skaits: 3

Latvijas sovjetizācija Vēstures enciklopēdija
Pēc Latvijas iekļaušanas PSRS sākās strauja politiskās dzīves pārkārtošana atbilstoši PSRS totalitārajai sistēmai ( totalitārisms ). Pilsētu un pagastu pašpārvaldes tika likvidētas, to vietā iecēla izpildkomitejas. Tautas Saeima pašpasludinājās ...

Latvijas okupācija Vēstures enciklopēdija
... Sākās Latvijas aneksija, Latvijas sovjetizācija un Latvijas iekļaušana PSRS (arī Latvijas PSR ).

Latvija 2.pasaules kara laikā Vēstures enciklopēdija
... panāktu Latvijas PSR iekļaušanu PSRS un Latvijas sovjetizāciju . Staļiniskā režīma ( totalitārisma ) iedibināšanu Latvijā pavadīja terors pret tās iedzīvotājiem ( 14. jūnija deportācijas ). Ar Vācijas uzbrukumu PSRS (1941.22.VI) sākās arī karadarbība Latvijā . Reizē ar bēgošajām PSRS armijas ...