Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: tašyti
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 4

tašytiTulkojumi


tãšas (4) slīperis, brusa;
tašykla (2) vieta, kur tēš;
tašymas (1) tēšana; tēsums;
tašinėti (~inė́ja, ~inė́jo), dem. sk. tašýti;
tašinys (3b) /no/tēsts priekšmets;
tašyti (~o, ~ė)
1.
tēst
2.
sar. spēcīgi kaut ko darīt (sist, pērt, ēst);
tašytinis (1) tēsts -a
tašytiniai rąstai - tēstie baļķi
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009

baslysTulkojumi

nors baslį ant galvos tašyk

mietasTulkojumi


kuolasTulkojumi

nors jam kuolą ant galvos tašyk


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls