Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: nedēļa
Atrasto rezultātu skaits: 291

Lauku Avīze Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāk no 1988. 9. I Rīgā, 1993 1 –2, no 1994 2 reizes nedēļā. Izdevējs Latvijas ...

Dzirkstele Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1950–61 Krustpilī 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Krustpils rajona komitejas un rajona darbaļaužu deputātu padome. Pirmais redaktors E.Ādamsons ... (1950–55), pēdējais ...

Līdums Enciklopēdiskā vārdnīca
... Publicēja rakstus par tautsaimniecību. Reizi nedēļā izdeva arī literāro pielikumu. No 1925 iznāca ... reizi nedēļā. Izdeva ...

Dienas Bizness Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāk kopš 1992 Rīgā, no 1993 2 reizes, no 1995 3 reizes,... , no 1997 5 reizes ...

triodione Enciklopēdiskā vārdnīca
... Satur dievkalpojumu kārtību Lielajā gavēnī un 3 nedēļas pirms tā. 2. grāmata – Krāsainā (puķu) triode – no pirmās Lieldienu ... nedēļai; tā ir ...

Malienas Ziņas Enciklopēdiskā vārdnīca
. 1. Nedēļas laikraksts. Iznāca 1925–40; 1941–44 Alūksnē. Pirmais izdevējs un redaktors A.Bērziņš. 1941 izdeva Alūksnes pilsētas pašvaldība, redaktors ... E.Stalbovs. ...

auglis Enciklopēdiskā vārdnīca
... šaurākā nozīmē cilvēku dīglis no 9. attīstības nedēļai ... līdz ...

Zarja Kommuņizma Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1950–61 Dagdā 3 reizes nedēļā krievu valodā. Izdeva Latvijas Kompartijas Dagdas rajona komitejas darbaļaužu deputātu padome. Pirmais ... redaktors M.Berezins ...

Darbs Enciklopēdiskā vārdnīca
. 1. Nedēļās laikraksts. Iznāca 1875–76 Rīgā. Izdevējs un redaktors R.Tomsons. Pirmais lauksaimniecības laikraksts. 2. ... Laikraksts. Iznāca ...

Baltijas Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1906, 1917–19 Rīgā, 1917 Pleskavā, 2 reizes nedēļā, no 1870–reizi nedēļā, no 1880 katru dienu. Pirmais izdevējs un redaktors B.Dīriķis. Iznāca arī satīrisks ...

Sadzīve Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1908–15 Jelgavā 3 reizes nedēļā. Pirmie izdevēji A.Gemūts,... , R.Grīslis, redaktors ...

Padomju Venta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1962–89 Ventspilī 4 reizes nedēļā (1962–67 3 reizes nedēļā). Izdeva Latvijas Kompartijas Ventspils rajona un pilsētas komiteja un Ventspils rajona ...

Padomju Zeme Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1947–62 Limbažos 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas Kompartijas Limbažu rajona komiteja un Limbažu rajona darbaļaužu deputātu padome.... . Pirmais redaktors ...

Talsu Vārds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1938–40, 1941–45 Talsos reizi nedēļā,... , no 1944 2 reizes ...

Bizness & Baltija Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāk kopš 1991 Rīgā krievu valodā, no 1994 ... 2 reizes, no 1995 ...