Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: sadzīves
Atrasto rezultātu skaits: 188

sadzīves dators Enciklopēdiskā vārdnīca
... un informācijas apstrādes uzdevumu risināšanai sadzīves vajadzībām, kā arī ...

sadzīves atkritumi Enciklopēdiskā vārdnīca
– atkritumi , kuri netiek klasificēti kā bīstamie ...

Sadzīve Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca arī nedēļas pielikums Sadzīves Feļetons (1909–15).

Melnārs Ādolfs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Gleznojis zemnieku un zvejnieku darba un sadzīves skatus smagnējā un piesātinātā ... krāsu valodā, klusās ...

Rozentāls Janis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1866–1916) – gleznotājs. Latviešu sadzīves žanra glezniecības nacionālo tradīciju izveidotājs. Viens no ievērojamākajiem latviešu portretistiem. Pievērsies mātes ... un bērna tēmai ...

Andersons Edvīns Enciklopēdiskā vārdnīca
(1929–96) – akvarelists, grafiķis. Sadzīves žanra, portreta un ainavu akvareļos dominē smalki ...

Alunāna Ādolfa memoriālais muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... dokumenti, vēstules, albumi, grāmatas, dažādi sadzīves priekšmeti.

Kažociņa Māra Enciklopēdiskā vārdnīca
... Darbos dominē nosacīts sadzīves un portreta žanrs, liela nozīme dabas motīviem un žanru ...

Ulmanis Guntis Enciklopēdiskā vārdnīca
... (1963). Bijis Rīgas rajona Sadzīves pakalpojumu kombināta direktors. LR 5. Saeimas deputāts. LR Valsts prezidents (1993‒1999). Viens no nozīmīgākajiem panākumiem Latvijas un Krievijas līgums par Krievijas armijas izvešanu no Latvijas un Pilsonības likuma pieņemšana. Nodibinājis ...

žanrs Enciklopēdiskā vārdnīca
... galvenokārt attēlojamais objekts. Vairāk izplatīti ir sadzīves, vēsturiskais, batālais, reliģiski mitoloģiskais un animālais žanrs, kā arī portrets, akts, ainava ...

Annuss Augusts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Gleznojis sižetiskas kompozīcijas par sadzīves un vēstures tēmām, aktus un portretus; darinājis altārgleznas. Daiļradei ...

Avesta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Seno Austrumu tautu vēstures avots, to sadzīves un kultūras tradīciju piemineklis.

Zītare Māra Enciklopēdiskā vārdnīca
(1937) – gleznotāja. Sadzīves un vēstures tēmas gleznās akcentēta garīgo vērtību loma tautas gaitā ...

Zikmane Lolita Enciklopēdiskā vārdnīca
... gada. Ainavu, portretu un sadzīves žanra darbi bagātas tēlainības piesātināti, tajos risinātas problēmas par cilvēka ētisko skaidrību un viņa attiecībām ar dabu un apkārtējo vidi. Darbi galvenokārt oforta tehnikā, lapu līnijas virtuozas un sievišķīgi maigas, kompozīcija komplicēta, bet skaidra ...

Zemzaris Uldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... psiholoģiski izteiksmīga, iekšējas ekspresijas pilna; sadzīves žanra darbos, ainavās ar jūras un piejūras motīviem kāpināta krāsu ekspresija. Eļļas glezniecībā un zīmējuma tehnikā akcentēts virtuozs līniju ritms, reizēm groteskas iezīmes. Personālizstādes Rīgā (1961, 1964, 1976, 1980, 1988, 1998 ...