Atbildes, kuras tu meklē

tertius gaudens

Termini

Tulkojumi/izteicieni ir pieejami letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu