Atbildes, kuras tu meklē

administrator

Angļu—latviešu vārdnīca
administrator [əd'mɪnɪstreɪtə] n
1.
administrators; pārvaldnieks
2.
jur. aizbildnis; testamenta izpildītājs
© Zigrīda Belzēja, Irēna Birzvalka, Lūcija Jurka, Rasma Mozere, Jānis Raškevičs, Agris Treilons, 1995; © Tilde, 2009


Termini
EN administrator muit
LV pārvaldnieks,
LV administrators
© Sast. Irēna Blumfelde, Irēna Matisone, Aija Ķēbere, Lauma Krieviņa, A. Valujevs; rec. Valentīna Skujiņa, Jāņa sēta, 1997; © Tilde, 2009Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls


ekonomika, finanses

en administrator
en manager
lv administrators


mežrūpniecība

en administrator
lv pārvaldnieks


informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

en administrator
lv administrators


informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

en administrator
lv administrators


informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

en administrator
lv administrators


informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

en administrator
lv administrators


ekonomika un finanses

en administrator
lv pārvaldītājs
lv pārvaldnieks


politika, tiesības un valsts pārvalde

en administrator
lv administrators


politika, tiesības un valsts pārvalde

en administrator
lv administrators


tarifu politika, nodokļi

EN administrator
LV pārvaldnieks administrators

© EuroTermBank Consortium
Skaidrojumi

Skaidrojošā vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001