Atbildes, kuras tu meklē

network administrator

Termini
EN network administrator inf.
LV tīkla administrators
Persona, kuras pienākumos ietilpst datoru tīkla uzraudzība un tehniskā apkalpošana.
RU администратор сети
© Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija; © Tilde, 2009Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls


informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

en network administrator
lv tīkla administrators


informācija un informācijas apstrāde, komunikācijas, informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

en network administrator
lv tīkla administrators

© EuroTermBank Consortium