Atbildes, kuras tu meklē

mortarboard

Angļu—latviešu vārdnīca
mortarboard ['mɔ:təbɔ:d] n (angļu studentu un profesoru) četrstūraina cepurīte
© Zigrīda Belzēja, Irēna Birzvalka, Lūcija Jurka, Rasma Mozere, Jānis Raškevičs, Agris Treilons, 1995; © Tilde, 2009


Skaidrojumi

Skaidrojošā vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu